Djuriska människor

Att jämföra djurens beteenden med människans är inte naturligt. Visserligen har människan under historiens gång visat många exempel på djuriskhet, men det beror på den ondska som uttrycker sig i all orättfärdighet och perversitet där hon drar fram.

Gud skapade människan till man och kvinna, inte för att bli som djuren, men för att råda över skapelsen, något hon lyckats ganska dåligt med. Den frid och harmoni som skulle vara härskande har ödelagts just genom människans egna begär.

Evolutionsförespråkarna menar, fortfarande ogrundat, att människan är en produkt av en lång utvecklingsprocess. Och det är klart, kan man inte se längre än så blir jämförelsen med djurvärldens beteenden normgivande för relationer, livsstil, kulturer etc.

Människan är förfallen, men det finns en sanning som kan hjälpa henne att återfå värdigheten. En fallen människa kan bli upprättad av Skaparen, Gud själv, som gav sin egen son Jesus Kristus som en gåva till mänskligheten, för att var och en som tror på honom inte ska förgås, utan ha evigt liv.

Det är Guds syfte med människan, att hon ska bli frälst, räddad, från djuriskheten, och återfå en obruten gemenskap med sin Skapare.

Länkar: Aftonbladet, två artiklar

Kommentarer