Ytterligare spikar i svenska kistan

Stockholm går vidare i skammens fotspår och ansöker nu om att få arrangera Worldpride 2012. Guldregnet som bakomliggande Europride inbringade har gett mersmak. Att baksidan av arrangemanget påskyndar ett moraliskt förfall och därmed samhällets upplösning är inget man vill tala om eller ens tänka på. Istället lyfter man fram ord som öppenhet och tolerans för alla som bejakar den osunda livsstilen. Men så fort någon påminner om Guds skapelseordning och hur Bibeln varnar för förfallet, är det slut på öppenheten. Den personen ska helst tystas.

David Wilkersson är en av dem som i sin förkunnelse varnat för hur den skenande omoralen kommer ha en förödande effekt och vara en bidragande orsak till det kaos hela världen är på väg in i. Omoralen är ett område bland många. Idag ser vi hur den finansiella krisen lamslår hela världen, något som Wilkersson även skrivit om i sin bok Synen redan 1973.

Ett annat budskap som är värt att lyfta fram förmedlades av Arne Imsen redan 1968:
En Sodomsnatt väntar obevekligt det folk, som istället för att bekämpa pornografi och homosexualitet, legaliserar och premierar abnormiteterna och integrerar det med sitt norm(-löshets?)-system. Sunda människors helt berättigade motreaktioner neutraliseras, och det går till sist att grisa ner sig och andra med snusket utan något psykologiskt motstånd. Det är den sista fasen för sex- och njutningskulturen vars främsta kännetecken – nu som förr – kan ses i mängden av miljöskadade och ”könlösa” människotyper den alstrar och släpar fram.

Synden trollar man inte bort genom att bagatellisera den eller ge den moderna och oanstötliga namn, och verkningarna blir ingalunda mindre för utövarna därför att samhället gör det lätt att leva ut i sedliga förvillelser och förbrytelser. Det ser faktiskt ut som om kloka gubbar på allvar menar att orgier och orgasmer är bästa terapin för personlighetens frigörelse och lycka.

Ingen mänsklig hjärna räcker till för att genomskåda och avslöja det sataniska spelet om människans eviga identitet.
Härskartrion penningbegär, maktbegär och erotik – den arma människans hänslynslösa inre påfösare – piskar fram sina förslavade existenser till nya prestatiner och sensationer.

Ett evigt inferno väntar bortom den domstol en rättfärdig Gud i helig vrede rest vid evighetens tröskel, för den mänsklighet, som i harneskt trots mot honom och sitt eget samvete, trampar sanningen och rättfördigheten under sina järnskodda fötter.
Oförsonad och i disharmoni med sin inre, yttre och övre värld, fortplantar människan sin onda natur i alla sina aktiviteter. Skapelsens ordning och skyddsmurar bestormas i den oförlösta mänsklighetens störtlopp mot det materiella paradis den drömmer om – men aldrig når.


Kommentarer

Anonym sa…
Här hamnade jag av en slump, och jag måste säga att jag är lite ställd. Kära du, inte behöver du vara rädd för att samhället skall kollapsa bara för att homosexuella och heterosexuella får lika rättigheter. Jag lovar. Vad har du fått det ifrån? Tvärt om kan man se att de delar av världen som konsekvent förtrycker homosexuella ofta är samhällen betydligt närmare kollaps än vårt (Nordkorea, Kina, Iran etc). Det är verkligen häpnadsväckande att du existerar. Jag tycker synd om dig och ska be för dig, stackars människa.
Berno sa…
oskar, du verkar se vad du vill se. Inget annat. /Berno
Anonym sa…
Men jag som troende på GUDs ord vet liksom du Broder Berno att GUDs ord är sanning.

Hosea 4:6 Det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap. Men eftersom du har förkastat kunskap, därför skall också jag förkasta dig, så att du upphör att vara min präst. Och såsom du har glömt din Guds lag, så skall också jag glömma dina barn.


mvh Jimmy.
Anonym sa…
Men exakt HUR ska samhället kollapsa om människor av samma kön lever tillsammans. Jag förstår inte, hur ska det gå till? Genom magi? Eller hur då? Hur ser de kausala sambanden ut? Jag förstår uppriktigt inte.
Berno sa…
Ursäkta den sena repliken. Har inte hunnit svara tidigare.

oskar, du har nog rätt. Kan vara svårt se sambanden. Det är nog snarare så att homosexualiteten är en symptom på en redan sjuk värld och har så varit under lång tid. Skillnaden idag är att alla tidigare naturliga spärrar snart har forcerats och homosexualiteten har genom lagstiftning upphöjts till norm i samhället.

Ta bort familjen som ett grundläggande fundament och du har snart inget samhälle. Finns historiska motsvarigheter att lyfta fram. Studera vad som hänt med svenska samhället främst från 60-talet och framåt, då "fri kärlek" blev ett begrepp som höjdes till skyarna. Allt skulle vara liberalt, främst på det sexuella området. Normer blev ett näst intill bannlyst begrepp, homosexuell frigörelse blomstrade och skilsmässostatistiken ökade alarmerande. Ett samhälle behöver normer baserade bland annat på äktenskapet mellan man och kvinna för att överleva.

Som Jimmy skriver ovan tror jag att Guds ord, Bibeln, är en tillförlitlig källa. Som bibeltroende har jag även läst vad Bibeln har att säga om saken och funnit att de varningar som finns där mot omoralen och homosexualiteten är långt mer än tomma ord. Vårt land har redan forcerat spärrar som är rent ut sagt avgrundsliknande gällande människosynen och det behövs ingen magi för att Sverige per ren automatik ska sjunka djupare.
Anonym sa…
Himmel, detta är helt overkligt. Men okej:
1. Du botar ingen sjukdom genom att angripa "symptomet", som du kallar det.
2. Ca fem procent av svenskarna är homosexuella. Det betyder att 95 procent kan fortsätta bilda kärnfamiljer. Och jag vet inte hur en grupp på 5 procent skulle kunna upphöjas till norm? När jag slår på TV:n är definitivt den heterosexuella kärleken normen. Homosexualitet dyker upp ibland som ett undantag.
3. De homosexuella blir inte mindre homosexuella för att de förbjuds eller bekämpas.
5. Exakt HUR är äktenskapet mellan man och kvinna grunden för ett samhälle? Det finns massor av exempel på samhällen som har existerat utan äktenskapet mellan man och kvinna som grund. Det har funnits storfamiljer under nomadtiden, man har haft månggifte periodvis, homosexualitet har varit helt legitimt under vissa perioder etc. Jag menar inte att alla samlevnadsformer är bra, men jag förstår inte hur de homosexuella skulle kunna skada någon. Exakt HUR skadar homosexuella relationer samhället. 60-talets frihetsvåg var kanske överdrivet normfientlig (det vet jag ingenting om) men det fanns ju gott om homosexuella i världen långt innan det. Och de finns än idag. Oberoende om de anses normala eller ej.
6. Exakt NÄR var världen "frisk", som du kallar det? När under historien har så många människor levt så långa liv som idag i så god hälsa som idag med så många garanterade friheter som idag och med så starka och väl skyddade rättigheter som idag?
Berno sa…
Din argumentering saknar relevans. För det första är det inga fem procent homosexuella i Sverige. Den siffran har RFSL lyft fram för att överdrivet tala om att de är många. I realiteten är det långt färre än så. En liten lobbygrupp har under några få decennier lyckats med att påverka riksdag, regering, kulturliv, läroplan i skolan, dagis osv. och fört in en homosexualiserad livsstil på agendan som om det vore ett normalt alternativ. Bara det är illa nog. Det handlar inte om mängden hit eller dit. Små treåriga barn i förskolan får lära sig att det är normalt ha två pappor eller två mammor. Identiteten berövas barnen med de riktlinjer som enligt läroplanen ska gälla i skolan. Ingen ska förutsättas vara pojke eller flicka bara för att han är det. Den lärare som vägrar undervisa från ett genusperspektiv av det här slaget får reprimander och uppmaningar att vända om.

Det ena leder till det andra. Idag upphöjs homosexualitet till något normalt. Redan går debatten om polygami ska tillåtas. Relationer med fler än två ligger högt på exempelvis SSUs agenda. Nästa steg blir väl att normalisera pedofili, nekrofili osv. Vad är mer fel eller rätt? Vem avgör och sätter gränser om alla ska ha rätt att leva ut sina begärelser?

Du undrar hur äktenskapet utgör grunden för ett samhälle. Det svarar själva biologin för. Olika kulturer har olika synsätt men själva naturen lär att om inte en man och en kvinna förenar sig blir det ingen tillväxt. Storfamiljer har funnits och finns också idag, men det motsäger inte att äktenskapet ligger till grund för ett samhälles bestånd.

Angående homosexualiteten finns det bara en period i historien som påminner om vår. Från Noa tid finns det spår som visar på att äktenskap ingicks av personer med samma kön. Vare sig i Sodom, Grekland,Rom eller på någon annan plats har myndigheterna någonsin gett relationerna laglig status. Det är först i våra dagar man börjar tala om och införa enkönade äktenskap.

Exakt när var världen frisk? Innan människan vände sig bort från Gud, innan syndafallet du kan läsa om i Bibeln. Då var världen frisk. Därefter har människan ständigt varit utsatt för synden och dess makt att bedra.
Din nutidsanalys stämmer inte med verkligheten. De du benämner som har långa liv, god hälsa och garanterade friheter är en liten klick människor som lever främst i välfärdssamhällen. Över en miljard människor på vår jord kan aldrig äta sig mätta. Det är också en sida av saken. Svensk välfärd är beroende av andras fattigdom. Det om något är orättfärdighet. Bibeln kallar det för Sodoms synd och konsekvenserna av ett orättfärdigt leverne tar sig bland annat utttryck i ett glorifierande av homosexualitet och andra perversa relationer.
Anonym sa…
Tack igen för ett långt och uttömmande svar, även om jag inte håller med dig.

Ja, är de homosexuella ännu färre, så ännu mindre risk att de "blir norm". Mig spelar det som du förstår ingen roll om de två procent eller tio procent av befolkningen. Eftersom deras existens över huvud taget inte stör mig.

Jag begriper inte hur barn ska kunna fara illa av att lära sig att homosexuella existerar. Tror du att barnen blir homosexuella av det? Och fråga två: varför vore det så farligt?

Tror du på allvar att människor kommer att sluta alstra barn för att vi ger den enligt dig minimala spillran homosexuella lika rättigheter som majoriteten?
Och menar du verkligen att brist på BARNAFÖDANDE är ett PROBLEM i världen idag. Är det inte egentligen överbefolkningen som mänskligheten globalt sett lider mest av?

Och tror du på allvar att man kommer att tolerera pedofili bara för att homosexualiteten accepteras??! Goddag yxskaft. Är det inte skillnad på sexuellt våld och övergrepp å ena sidan, och homo- och bisexualitet å den andra? Tror du verkligen att det är många som har så svårt att se den skillnaden? Jag tror att du är ganska ensam om att inte kunna göra den distinktionen. Snacka om äpplen och päron.

Jag säger inte att ALLA människor i dagens värld lever långa, fria, rättvisa, meningsfulla liv, jag säger bara att de aldrig har varit FLER än nu. Hur dåligt det än är ställt med samtiden så var det alla fall inte bättre förr. Jag håller med dig om tredje världen, det är förfäligt hur i-länderna beter sig. Men faktum är att fattigdomen i världen minskar, även om det går för långsamt.

Många konservativa sprider ett slags allmänt missnöje över samtiden omkring sig och längtar tillbaka till något obestämt "förr" som de inte närmare kan precisera, eftersom det aldrig har existerat. (Så till vida man inte drar till med Edens lustgård förstås. Goddag yxskaft igen.)

Nåväl, tack för dina seriösa funderingar, trots att de i mina ögon är helt uppåt väggarna och direkt människofientliga. Den rädsla du känner för framtiden är inte befogad. Du borde sluta projicera den på dina medmänniskor. Om världen går under som vi känner den beror det nog snarare på växhusgaser eller kärnvapen än på homosexuelitet. Tror jag i alla fall.
Du skriver: "Att baksidan av arrangemanget påskyndar ett moraliskt förfall och därmed samhällets upplösning är inget man vill tala om eller ens tänka på".

Och jag förstår inte riktigt varför de ens skulle tänka så. Det är ju inte som att de tar bibeln på allvar, lika lite som vissa kristna tar homosexualitet på allvar. Det finns liksom ingen lösning, de två lägren kan fortsätta spotta på varandra i all evighet och inget kommer att förändra att det finns homosexuella som vill ha rättigheter eller att det finns kristna som vill inskränka dem... Det blir rätt meningslöst och Sverige kommer aldrig att bli en teokrati där BÅDE regeringen och de kristna använder bibeln som nåt slags rättesnöre.
Berno sa…
sister morphine, håller med dig. Det finns ingen bra lösning på problemet. Att sammanföra de två lägren är som att försöka föra samman två negativa magnetpoler, alltså omöjligt.
Vad som dock motiverar mig att skriva är att utanför dessa läger finns en plats där varje individ på ett fullödigt sätt kan få en ny och värdig inriktning på sitt liv.
I sammanhanget tänker jag dels på befrielse från hyckleriet med den som tror sig vara något förmer än den andra och dels på befrielse från homosexualiteten, vilket är fullt möjligt.

Dessutom tror jag att det finns en och annan som surfar omkring för att hitta svar. Det är bl.a. dem jag vänder mig till. Att försöka förändra inriktningen som Sverige antagit tror jag inte går, men däremot att kunna rycka en och annan ur homoträsket.