Har prästen svårt att läsa?

Bättre göra som katolikerna och avsäga sig Bibeln som högsta auktoritet för att istället gå in under den kyrkliga traditionens villkor. Verkar som Pingströrelsen är på god väg att luckra upp i sina bibliska ställningstaganden för att försöka få med sig mängden. Att pingst idag anställer pastorer som inte tror på det bibliska dopet är inte förvånande. Det får nog snarare ses som en konsekvens av att man under tidigare år suktade efter att bli erkända i kyrkoekumeniska sammanhang. Redan där och även innan började kompromisserna.

En rörelse som grovflörtar och ingår förbund med romeska katolska kyrkan på det sätt som pingst gjort har för länge sedan förlorat sin ursprungliga identitet.

Skrämmande se hur pastorer seriöst bortförklarar Bibelns budskap om dopet. Det är ett hån mot väckelsekristendomens blodiga historia i vårt land och mot den kamp som fördes ute i Europa av dem som gav sitt liv för att döpa till Kristus enligt Bibeln.
Veten I då icke att vi alla som hava blivit döpta till Kristus Jesus, vi hava blivit döpta till hans död? Och vi hava så, genom detta dop till döden, blivit begravna med honom, för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skola vandra i ett nytt väsende, i liv.

För inte så lång tid tillbaka kunde vi läsa om en församling i Alunda som på grund av sina stadgar som kräver tro på Kristus som enda vägen till Gud riskerade gå miste om ett kommunalt bidrag. På allvar diskuterade man då att förändra stadgarna för att ingen skulle förolämpas på detta sätt. Bidragen vägde tydligen mer än övertygelsen.

Idag tar man bort lydnaden om att följa Jesus i dopets grav i försök att locka fler medlemmar. I morgon följer nästa steg på kompromissens väg.

Kommentarer

Anonym sa…
Var i dina bibelcitat finner du det starka stöd för att VATTENdopet ska ha sådan plats i kristen tro och praxis som du verkar vurma för? För det är just dopet i vatten som KG predikar om, och i predikan pekar han på den starka betydelsen av att bli döpt av Den Helige Ande.
Skilj på dessa två dop!

Eller hade du bara förstått predikan (har du lyssnat på den?) fel?
Berno sa…
KG försöker skriva om Bibeln så den ska passa honom. Exempelvis citaten från Jesu missionsbefallning. Även om det nu skulle vara så att Jesus i missionsbefallningen syftade på andedopet, (vilket han inte gör) har dopet en självklart central plats i Bibelns undervisning om frälsning, tro och efterföljelse.

Dopet var så angeläget under den urkristna församlingens tid att tre tusen personer läto döpa sig där och då. Bibeltexterna ändrar inte innebörd bara för att KG säger det.

Att följa Jesus handlar om att begrava den gamla människan i dopets grav och uppstå ur graven på samma sätt som Kristus dog och uppstod, något som gäller alla. Tror inte jag behöver citera alla de bibelord som talar om dopet då du lätt kan hitta dem själv. Men Bibeln ÄR tydlig; Först tro, sedan dop. Andens dop får vi som en gåva. Vattendopet är ett lydnadssteg vi tar för att visa att vi är döda för världen och lever för Kristus.
Vi döper den som omvänder sig till Kristus. Gud döper oss i den helige Ande.
Anonym sa…
Jag är helt med på vad du säger, jag är själv troendedöpt och med i en Pingstförsamling, men..
Jag tror verkligen inte att KG menar att vattendopet inte är nödvändigt, tvärtom, men det han vill ha sagt i sin predikan är vårt fokus på vattendopet som frälsningsavgörande är och har varit för stort. Många tror att det räcker med att bli frälst på ett möte, döpa sig några veckor senare å sen är det klart. Inget kan ju vara mer fel, man är inte en färdig kristen någonsin, Guds kallelse till den kristne är inte att bli döpt å sen är allt klart..nästa man till rakning..

KG ändrar inte heller bibeltexterna utan poängterar det heligt viktiga i att BARA använda bibeltexterna som grund för sin tro, att det är DÄR vi hittar sanningen.
Många idag, framförallt barndopspraktiserande/troende, ser dopet som absolut nödvändigt för frälsningen, men så är det ju inte, dopet är en följd av frälsning, men då vi själva inte genom egen kraft kan frälsa oss. Bibeln talar om "Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd". Dopet är en proklamation till både andevärlden, till sin omgivning och för sig själv att man har omvänt sig, det är en symbolisk handling att man begraver sitt gamla liv.

Detta är något jag är helt övertygad om att KG håller helt med om. Han försöker inte släta ut Ordet för att det ska passa fler, tvärtom så ser jag KG's predikan som ett uppvaknande och en spark i stjärten på sovande församlingar.

Jaja, vill inte ha någon diskussion då en blogg inte är bästa platsen för sånt, ville bara kommentera det du skrev.
Anonym sa…
Berno !
Jag vill bara enkelt utrycka min uppskattning för dina skriverier.
Låt mig bara säga att som pingstvän så skiljer sig våra åsikter markant ibland när du likt Arne Imsen skanderar som om övriga kristenheten är lomhörda för rättsbegrepp samt att vara besjälad av att ständigt med hatkärlek kritisera pingströrelsen.

Men men trots allt hittar man guldkorn i ditt bloggande & din röst behövs.

Kristenheten som helhet & samhället lever än mer nu i avfalsstider & då är varje trumpetsignal värdefull... även om den missar den klara klangen ibland så kan den absolut vara väckande.
Tack !
//
Nils som tittar in på din blogg ibland
Anonym sa…
Till Berno och andra.

Att du skriver att KG försöker skriva om Bibeln så att den ska passa honom så känner jag bara sorg, mestadels för dig.
Utifrån hur du skrivit i inlägget så kan jag nästan dra slutsatsen att du inte hört KG predika eller?

KG försöker inte och har aldrig skrivit om Bibeln för att den ska passa honom eller för andra! Det kan jag med många andra intyga.

Diskussionerna om hur mycket vatten man ska använda tycker jag är lite tragiskt. Tror inte det är det som är Guds mening från början men vi människor har lagt stor vikt vid vattnet och mängden vatten vid dop. Det är ingen mängden vatten som är det primära.

Hoppas verkligen KG fortsätter förkunna så som han gjort de senaste 40 åren.

Varifrån har du fått att KG inte skulle tycka att "vattendopet" är nödvändigt?? Har du läst Tidningen Dagen? Läs då på deras blogg där de ber om ursäkt för artikeln!

Mvh / Kristian
Berno sa…
Nils, tack för ditt inlägg. Sättet att föra fram en sak kan klart variera och jag tror det är viktigt visa respekt för olika synpunkter.
Då det gäller dopfrågan vet vi att den har kompromissats med, speciellt i kyrkoekumeniska sammanhang. Det är inte första gången som en pingstpastor går ut och deklarerar att man är beredd kompromissa med dopet som förutsättning för upptagande i en församlingsgemenskap. Frågan har varit uppe tidigare och det är skrämmande att tvivel i en så självklar bibliskt förankrad lära som att den som tror och blir döpt, alltså troendedopet, har fått ingång i pingstkretsar. Dock inte förvånande. Har följt utvecklingen inom pingst och sett hur närmandet till både luthersk lära och katolicism fått näst intill fritt utrymme att forma rörelsen.

Kristian, jag har inte hört KG predika. Mitt inlägg bygger på tidningen Dagens artikel som publicerades på nätet. Papperstidningen har jag inte sett. Såg också korrigeringen i Jaktlunds blogg som handlar om rubriken och inget annat.

Dopet är och förblir en gräns gentemot världen och gentemot en kristenhet som i sina ekumeniska strävanden, istället för att förstärka den kristnes identitet, ruckar på gränserna och flyttar viktiga råmärken.
Anonym sa…
Berno, jag respekterar dina åsikter, men tycker du ska vara försiktig i hur du formulerar dig i dina uttalanden innan du hört predikan.
Du kan lyssna på den här:

http://www.pingst-ovik.se/index.php?m=13
(v43).

Bättre än att tolka utifrån Dagen.
Jag tycker KG håller sig till vad Bibeln säger.
Berno sa…
Tack för länken.
Efter att ha lyssnat till KGs predikan står det ännu mer klart att hans dopundervisning är svår harmonisera med Bibelns dopsyn. Å ena sidan talar han om troendedopets betydelse på ett väldigt bra sätt men å andra sidan att det inte är persiens oryggliga lag att man måste låta döpa sig.
En bra poäng han kommer med är att han sätter fingret på en doppraxis som lätt blir en mekanisk tradition för att erhålla medlemsskap. Vi döps ju inte till någon församling utan till Kristus.

Sen att det bara ska finnas en enda bibeltext i NT som relaterar dopet med vatten stämmer inte. Här några exempel:
Därefter begav sig Jesus med sina lärjungar till den judiska landsbygden, och där vistades han med dem och döpte. Men också Johannes döpte, i Enon, nära Salim, ty där fanns mycket vatten; och folket kom dit och lät döpa sig. (Joh 3:22)

Och medan de färdades vägen fram, kommo de till ett vatten. Då sade hovmannen: "Se, här finnes vatten. Vad hindrar att jag döpes?"
Filippus sade till honom: "Om du tro av hela ditt hjärta, så kan det ske. Han svarade och sade: "Jag tror att Jesus Kristus är Guds Son."
Och han lät vagnen stanna; och de stego båda ned i vattnet, Filippus och hovmannen, och han döpte honom.
Men när de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom icke mer, då han nu glad fortsatte sin färd.
(Apg 8:36-39)

Påståendet att övriga dop NT talar om kanske inte handlar om vattendop ser jag som nonsens. Exempelvis Apg 2:38: Petrus svarade dem: "(1)Gören bättring, och (2)låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; (3)då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.

För mig verkar det som KG plötsligt fått en aha-upplevelse i dopfrågan som han ogenomtänkt bygger vidare på.

Jesus sa: Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst.
Anonym sa…
Hej

Håller med ”anonym” om att lyssna igenom hela predikan innan du tar ställning. Det tidningen Dagen skrev är en sak och en vinkling. Alltid bättre att höra det ursprungliga innan man uttalar sig.

KG är absolut ingen ”pingstpastor” som går ut och deklarerar att han är beredd att kompromissa med dopet för att ”komma med” i församlingsgemenskapen. KG har INTE ändrat teologi eller dopsyn när han blev pingstpastor. Det är ingen fråga om det. Tror nog att media ligger på när de vet att en präst blir pingstpastor och att KGs predikan förra söndagen fått sådan stor publicitet.

Imorgon skrev Jaktlund att det kommer ett tillrättaläggande i papperstidningen Dagen.

Så lyssna på predikan och sedan kan man diskutera istället för att utgå från vad en tidning skriver!
Mvh / stanley