Framgång eller försakelse?

Hellre framgångsteologi än tomgångsteologi, säger Johannes Amritzer, från församlingen Harvest Center i Märsta.
Men står valet egentligen mellan framgång eller tomgång? Framgångsteologins motsats är väl snarare försakelseteologi. Däri ligger den verkliga framgången och den sanna upphöjelsen.
"Se, min tjänare skall hava framgång; han skall bliva upphöjd och stor och högt uppsatt."
Vad handlade den upphöjelsen om?
"Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktad, att vi höllo honom för intet."
Biblisk framgång är att samla skatter i himmelen, att ha sitt sinne och sitt hjärta vänt till det som är därovan. Guds rättfärdighet handlar om förnöjsamhet över det dagliga brödet och om att dela det man har med den fattige och förtryckte.
Paulus räknade allt som människor vanligtvis stoltserar över och söker i form av mänsklig framgång som avskräde, ty han hade funnit något som var bättre, högre, mer värt, nämligen kunskapen om Jesus Kristus och livet i honom. Då bleknar det jordiska.
Länk: Dagen

Kommentarer

Rolf sa…
Framgångsteologi får inte ses som samma sak som förändringsteologi i syfte att locka nya medlemmar med alla medel även genom förändring av det kristna budskapet så det passar i den diskussion som för tillfället förs i samhället.
Framgång ska istället enligt mig vara samma sak som att utifrån bibelns budskap öka fler människors intresse och möjlighet till tro. Tomgångsteologi får inte ses som motsatsen till framstegsteologi i betydelsen förändringsteologi. Istället ska tomgångsteologi ses enligt mig som stillastående i betydelsen att innesluta sig i en församling och inte aktivt söka nya medlemmar och föra ut det kristna budskapet.
Anonym sa…
Få se hur var det nu??? Locktoner! Fler medlemmar, mera pengar! Bibeln blir medlet! Ok, så det där med tiondegivandet, annars kommer man inte in i himlen!? HMMMM?