Det spökar i Stadshuset

För tjugo år sedan hade Stockholms stad och Stadsbyggnadskontoret hand om ett bygglovsärende där Maranataförsamlingen stod som sökande. Av någon oförklarlig anledning försvann ansökan och den var omöjlig att hitta. I två år!!! låg stadsbyggnadskontoret på ansökan trots flera påstötningar och ingen kunde förklara varför.

Vid ett av många besök som gjordes på Stadsbyggnadskontoret gick Arne Imsen in på chefens kontor och tog tag i en stor lunta med dokument som låg på hans skrivbord. Det papper han fick tag på var församlingens ansökan som det visade sig att bygglovschefen tagit hand om och ständigt lagt längst ner i högen av ansökningar. Då förfarandet uppdagades blev det en skandal som ledde till att Stadsbyggnadskontoret prickades och Maranataförsamlingen fick upprättelse.

Anledningen till att bygglovschefen gömt undan församlingens ansökan berodde på hans personliga avoga inställning till Maranataförsamlingen. På liknande sätt agerade Stockholms stad och gjorde allt som stod i dess makt att förhindra församlingen att stanna kvar i de lokaler man förfogade över. "Ge dem en femma och en spark i baken" var kommentarer som vissa politiker i Stadshuset föraktfullt uttalade om församlingen. Också här handlade det om att vederbörande inte tyckte om församlingens verksamhet. På liknande sätt som i bygglovsärendet avslöjades också Stadshusets smutsiga intentioner genom att ett flygblad strategiskt delades ut på samtliga ämbetsrum i Stadshuset, med rubriken "Det spökar i Stadshuset".

Nu verkar det som Järfälla Kommun tänker använda sig av samma smutsiga tillvägagångssätt för att hindra tillkomsten av en friskola i Plymouthbrödernas regi. Enligt Världen idag (obs! plusarkiv, kräver inloggning) planerar lokala politiker att vägra ge bygglov till rörelsen om det visar sig att Skolinspektionen ger sitt godkännande till att starta friskola.

Enligt kommunens socialdemokratiske andra viceordförande i Barn- och ungdomsnämnden kan man tänka sig att stoppa friskolan genom att dra ut på bygglovsprocessen. Bo Winander (fp), ordförande i nämnden:
– Det får vi ta ställning till sen. Det är alldeles för tidigt att se vad vi kan göra när det gäller en bygglovsprocess. Vår önskan är att Skolinspektionen ska avslå ansökan. Men det är för barnens skull, som vi vill det. Under skoltid ska de inte isoleras i en egen skola. Barnen bör gå i andra skolor för att träffa andra barn och på så sätt lära sig andra synpunkter, säger han.

Kommentarer