Vad säger Jesus om tider och stunder?

Med jämna mellanrum har rörelser blommat upp som börjat spekulera i årtal och datum för Jesu tillkommelse. Ämnet i sig är mycket angeläget, då tillkommelsen är en av Bibelns stora frågor för församlingens tidsålder. Att tala om tillkommelsen, att leva i tillkommelsen och för tillkommelsen skapar en grogrund för en bibliskt sund livsstil och inställning till omvärlden och den faktiska situation hela världen befinner sig i. I budskapet om tillkommelsen återfinns ett sant och verkligt hopp till en mänsklighet som bokstavligt upplever hur skört allting är. Vi ser exempelvis hur den globala finanskris vi befinner oss i just nu har bidragit till att människor tagit livet av sig då man inte längre ser någon utväg.

Det är bättre att tala om tillkommelsen för mycket än att inte göra det alls. Ofta höjs varnande röster mot sk fanatiker som träder fram och säger att Jesus kommer snart. För några decennier sedan växte en rörelse fram i Dominikanska Republiken som efter noggranna studier i Guds ord var övertygad om att Jesus skulle komma ett specifikt datum. Bidragande orsaker till det datum man kom fram till var bland annat att judarna återtagit Jerusalem och ett nyligen utkämpat befrielsekrig i Dominikanska Republiken. Rörelsen växte och det var många som hänfört sålde sina egendomar och redde ut sina mellanhavanden för att vara redo den utsatta dagen. En vitklädd skara samlades sedan uppe på ett berg för att därifrån ta emot Jesus då han skulle komma.

Världshistorien vittnar om många liknande händelser inom olika religioner. Redan år 90 ekr förutsade Clemens att världen skulle gå under innan årets slut. Ett annat exempel är den kända förkunnaren John Wesley som 1836 räknat ut att Jesus skulle komma det året. Adventisternas grundare William Miller kom fram till att världen skulle gå under 1843 och Jehovas Vittnen har förutsagt en hel mängd med datum; 1874, 1914, 1918, 1925 och 1975, som alla passerat.

Jesu lärjungar hade många frågor angående yttersta tiden och tidstecknen; "Säg oss när detta skall ske, och vad som bliver tecknet till din tillkommelse och tidens ände." (Matt 24) "Sen till att ingen förvillar eder!" blev svaret.
I Apostlagärningarna frågar de: "Herre, skall du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel?" varpå Jesus svarar: "Det tillkommer icke eder att få veta tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt."
Vid ett annat tillfälle säger Jesus: "Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena."
Ovan citerade bibelord borde räcka för att inte ge sig i spekulationer om tider och stunder för Jesu tillkommelse.

Nu är det här diket förhållandevis litet om man jämför med det andra där talet om tillkommelsen överhuvudtaget inte existerar. Ljumheten är mycket värre och framförallt farligare än att vara lite överhettat fanatisk i de här frågorna. Det är bättre att i berusande kärlek ge sig upp på ett berg för att möta Jesus än att sitta fast i en kyrklig tradition där inget annat än kyrkokalendern avgör innehållet i högmässan, år ut och år in. De belackare som talar föraktfullt om de alltför ivriga borde med ännu intensivare iver varna för andlig ljumhet.

Tidstecknen som bekräftar vad Bibeln har att säga om våra dagar är många, tecken som i första hand inte är till för Guds församling utan desto mer för dem som står utanför, hedningarna och andra skaror. Församlingen har nämligen en annan insikt och relation till sin Herre och Frälsare än vad någon annan har. Hon väntar Jesus varje dag och varje stund.

Häromdagen publicerades en typisk uträkning om Messias ankomst i ett debattforum där den 23 september 2015 anses vara den dag Jesus ska komma till Jerusalem. Det är tragiskt och komiskt på samma gång att läsa spekulationerna. För det första hoppar man över det absolut närmaste, nämligen att Jesus kommer för sin församling, uppryckelsen. För det andra verkar det som debattörerna är på väg att fastna i en messiansk gärningslära där vägen till Gudsgemenskap går genom att hålla sabbaten och fira judiska högtider. Oavsett vad man anser om denna yttring som verkar ha vunnit en del insteg i delar av svensk kristenhet, så är en av farorna med dess teologi att de säger; "Min Herre kommer inte så snart"

Då man börjar skjuta sanningen om Jesu tillkommelse på framtiden är man farligt ute. Jesus själv uppmanade sina lärjungar att vaka och vara redo varje dag. Hela Nya Testamentets beskrivning av församlingen är att hon är köpt från jorden och hör himmelen till. För församlingen är det naturligt att komma hem till himmelen, för det är där vi har vårt sanna medborgarskap.

Församlingens uppdrag i tiden är att befolka himlen och avfolka helvetet! Då det uppdraget är slutfört kommer en basun att ljuda och de döda i Kristus uppstå, för att tillsammans med oss som ännu leva kvar, bli upplyfta på skyn, Herren till mötes! Då skall vi för alltid få vara hos Herren!


"Det tillkommer icke eder att få veta tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt.
Men när den helige Ande kommer över eder, skolen I undfå kraft och bliva mina vittnen, både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien, och sedan intill jordens ända."

Kommentarer

Anonym sa…
Berno,

Tack för en bra artikel!

Men står det verkligen i bibeln att ingen skall kunna räkna ut när Jesus kommer tillbaka?

Om man läser Matt 24:36 så kan man se att Jesus talar om att ingen skall veta dagen eller timmen. Men kan vi veta vilken högtid det talas om?

Basunhögtiden eller Trumpetfesten kallas också Yom HaKeseh, “Den dolda dagen.” Anledningen till detta är att den är den enda högtid som firas på den första dagen i en månad. Bibliska månader börjar alltid vid nymåne. I forna tider fanns det väktare som spanade mot himmelen efter den första skymten av nymånen. Man var inte säker på när det skulle inträffa. Yeshua sade om den dag då Han skulle komma, “Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern… Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.” (Matt 24:36,42) Detta är i princip samma sak som att säga att han kommer på basunhögtiden, den enda högtid som man inte vet i förväg vilken dag den inträffar.
http://aletheia.se/2008/07/28/de-viktigaste-profetiska-kallorna-om-messias-aterkomst/

Vi kan också se ifrån samma tal i Matt 24 av Jesus att han i vers 15 och 16 hänvisar till Daniel 9. Visserligen syftar Jesus till en annan del av profetian, men om han uppmanade lyssnarna att agera när de såg en del av profetian uppfyllas så borde vi väl inte vara passiva när vi ser en annan del uppfyllas.

Paulus tar också upp frågan:

“Men om tid och stund, bröder, behöver man inte skriva till er, för ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. [...] Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv.”
(Thess 5:1,2,4)

Eftersom brevets mottagare inte var okunniga, levde i mörkret, så kunde inte dagen överraska dem som en tjuv om natten. Och skall vi översätta ”tid och stund” lite bättre så kan vi t.ex. läsa King James: ”But of the times and the seasons”. Med seasons menas inte höst och vår. Med seasons menas Herrens högtider. Det kan vi se på andra ställen i bibeln.

Så man skulle alltså kunna översätta så här:

”Men om Herrens högtider behöver man inte skriva till er … och dagen kan inte överraska er som en tjuv.”

Slutligen så skulle jag vilja ge en reflektion över Apg 1:6-8:

“Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar.” De som hade samlats frågade honom: “Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?” Han svarade: “Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Här säger Jesus. ”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder …” Samtidigt ger han en detaljerad beskrivning om vad som skall hända inom några dagar för just den gruppen. Vad vi vet är att Jerusalem kom i Israels händer igen den 7 juni 1967. Den kunskapen hade nog varit för tung för de första kristna att bära. Hade inte kristenheten gett upp om de förstått att det skulle ta så lång tid? Men för oss är kunskapen inte för tung att bära. För vi vet att han kommer snart. Det kanske är därför Herren har väntat med att göra uppfyllelsen av profetiorna kända tills tiden inte är så långt borta.

Jag tror att man vinner på att läsa vad som egentligen står och inte bara citera vissa strofer som styrker det man själv tänker.