Tre dagars landssorg över

Igår avslutades tre nationella sorgedagar i Haiti för att minnas de som fallit offer för de senaste stormarna. Hur många som dött vet man inte men åtminstone handlar det om 426 personer, vilka är de som hittats och registrerats.
"Haiti slogs ut i sitt hjärta och svarar med sitt hjärta" uttryckte regeringen i sitt stöd till alla drabbade. Fortfarande vet man inte hur många som står hemlösa och utan mat men det rör sig om hundratusentals främst i landets norra regioner. Alltmer tilltagande naturkatastrofer tillsammans med livsmedelskrisen där matpriserna obönhörligt stiger okontrollerat kan inom kort komma att skapa en situation i Haiti där man räknar med att TRE MILJONER människor kan hamna i katastroftillstånd.
– Matpriserna kommer att vara fortsatt höga, de kommer att pendla våldsamt och det drabbar framför allt världens fattiga, säger Joachim von Braun, chef för IFPRI, ett ansett Washingtonbaserat forskningsinstitut, inriktat på livsmedels och jordbruksfrågor.

Under en samling igårkväll i den haitiskt präglade bateyen Palavé uttryckte flera deltagare sin oro över situationen i grannlandet. Någon berättade om hur en nära vän förlorat hela sin familj begravd i lermassorna. Kropparna hittades först flera dagar efter de värsta regnen då vattnet sjunkit undan. Oron är påtaglig och nu stärker dominikanska regeringen sina positioner vid gränsövergångarna, som är ofantligt många om man räknar med all svårtillgänglig bergsbygd som skiljer länderna åt. Där är det många som vandrar över gränsen främst nattetid.

Olika hjälporganisationer gör stora insatser och når fram med hjälp till tusentals haitier, men ändå är det som en droppe i havet med tanke på situationens allvar. I dagarna reser landets president René Prevál till FN för att söka mer internationell hjälp till landet.

Kommentarer