Sodoms synd i ett nötskal

På tal om svenskt bistånd och orättfärdig handelspolitik: Sodoms synd var inte homosexualiteten i första hand. Däremot förtrycket och orättfärdigheten. Så här skrev profeten Hesekiel, om Jerusalem:

Se, detta var din syster Sodoms missgärning: fastän höghet, överflöd och tryggad ro hade blivit henne och hennes döttrar beskärd, understödde hon likväl icke den arme och fattige. Tvärtom blevo de högfärdiga och bedrevo vad styggeligt var inför mig; därför försköt jag dem, när jag såg detta. (Hes 16:49,50)

Kommentarer