Åsa Regnérs samhälle

Allas rätt! skanderar dagens debattör från RFSU i SvD. Utom för dem som tror på Bibeln. Tvinga alla som innehar någon slags offentlig roll i samhället att bejaka den homosexuella livsstilen som något normalt. Tillåt ingen utöva sin Gudstro som om det vore något seriöst. Läs Bibeln som en kuriosa utan att tro på det som står där. Lyft fram de bibliska orden Kärlek och Värde men plocka bort dem ur deras rätta sammanhang.
Ge inte utrymme för religiösa bakåtsträvare i samhället som menar att Gud skapade människan till man och kvinna och att äktenskapet har sin grund i Guds ord.

Bibelns ord om Åsa Regnérs samhälle:
De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen. Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön. Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting.
Källor: SvD Aftonbladet

Kommentarer

Anonym sa…
"I praktiken handlar det om att skilja äktenskapet från kyrkan genom att endast tillåta civilrättslig registrering som juridiskt bindande". Frankrike har haft den här konstruktionen i alla år, och det funkar alldeles utmärkt för katoliker, kristna och ateister. Lägg band på dina fördomar och förutfattade meningar och läs texten i stället för att löpa mentalt amok.
/Uffe
Anonym sa…
Katoliker, protestanter och ateister", menar jag förstås:)
/Uffe
Berno sa…
Uffe, min text handlar absolut inte om fördomar. Snarare en beskrivning om hur illa ställt det är med vårt samhälle idag, där människovärdet metodiskt och med vackra ord raseras dag efter dag, där rotlösheten och ungdomsproblemen hopar sig som en konsekvens av upplösta normer. Kan vara bra med civilrättslig registrering, det är inte den frågan jag tar ställning till här. Vad jag reagerar på är att bibeltroende vigselförrättare utmålas som diskriminerande då de med Guds ord som grund förenar en man och en kvinna i äktenskap. Sen att ett samhälle legaliserar och normaliserar homosexuella äktenskap är en annan fråga, en ödesfråga.
Leif Nixon sa…
Du får naturligtvis utöva vilken gudstro du vill. Det blir till och med lättare för dig att göra det om vi låter bli att blanda ihop religion och politik.

Parförhållanden behöver de facto regleras juridiskt, och det är faktiskt helt irrelevant i sammanhanget vad du tycker är ett acceptabelt parförhållande och inte.
Anonym sa…
men det är ju även inkluderat troende...Allas rätt att vara lika inför lagen. Det har ingenting med religion eller tro att göra. Jag förstår inte vad du menar?
Anonym sa…
Lite ödmjukare ton skulle inte skada. Att tala om andra människors kärlek som styggelse... Vem är du som är så fri från synd? /Uffe
Berno sa…
nixon, det handlar inte om vad jag, du eller någon annan tycker. Att ett samhälle som fullt ut accepterar en homosexuell livsstil gräver sin egen grop till undergång är inte mina idéer. Det är ett historiskt faktum som vi borde ta lärdom av.

Återigen, gränsen till rätten att vara en fullvärdig samhällsmedborgare tycks gå hos den som lyfter fram Guds ord som norm. Så går tongångarna i den offentliga debatten och så verkar det förbli.

Uffe, Ingen är utan synd, men Jesu blod renar från ALL synd.
Anonym sa…
Jag vill nog påstå att det inte är ett historiskt faktum, men jag kan respektera att du tror att det förhåller sig på det viset med anledning av Bibelns texter. Frasen "historiskt faktum" betyder nåt annat. /Uffe
Anonym sa…
Det är mycket möjligt att Jesu blod renar oss från ALL synd, men vad jag försökte säga var att när du benämner andra människors kärlek som styggelse, så framställer du dig själv som om du vore fri från synd, eller åtminstone som betydligt mer moraliskt högtstående. Om du vill nå andra människor som inte redan från början delar din tro och dina åsikter, gör du klokt i att inte ta till såna brösttoner direkt. Så där, nu har jag förklarat vad jag menade med mitt förra inlägg. /Uffe
Leif Nixon sa…
Historiskt faktum? Ehm, jag tror inte att vi lever i riktigt samma verklighet...

"Guds ord som norm" står var och en fritt att använda som grund för sin personliga moral, men hör inte hemma i frågor om lagstiftning. Vi ska inte ha sharialagar.
Berno sa…
Glöm inte att tio Guds bud ligger till grund för många demokratiska samhällens konstitutioner, Sverige inkluderat.
Anonym sa…
Okej, det ska vi inte glömma. Men du svarar så konstigt, det är som om du inte hör. Du glider undan hela tiden.
/Uffe
Anonym sa…
Glöm inte att tio Guds bud ligger till grund för många demokratiska samhällens konstitutioner, Sverige inkluderat.

Absolut. Men för din skull har vi gjort ett undantag vad beträffar inga andra gudar hava och inte göra sig något beläte, så du kan fortsätta som förut.

/Si.