P C Jersild ute och cyklar

I en artikel där 100-årsdagen av Ingemar Hedenius födelse uppmärksammas, ger författaren P C Jersild sig på ett försök att beskriva religionens olika yttringar. Saklöst och utan någon annan källforskning än att ha ströläst ytliga tidningsreportage eller sett vinklade tv-program om hemundervisning, beskyller han felaktigt Maranataförsamlingen för att bedriva fingerad skola. På samma fula sätt som redaktionen på Existens tidigare gjorde, ger sig Jersild på Maranata med falska anklagelser om att stänga in barnen i "ideologiska containrar" för att på det sättet isolera dem från övriga världen. Om Jersild kunde komma ur sin egen instängda bunker för ett ögonblick och se med egna ögon vad hemundervisning är för något, kanske även hans tolerans gentemot andra ideologier än hans egen skulle vidgas något. Tycker man kan begära lite mer äkta substans av en så pass erfaren författare som dessutom är läkare, hedersdoktor vid Uppsala universitet och ledamot i Kungliga vetenskapsakademin.

Kommentarer