Förbud, förbud, förbud!

Så var det dags igen. Förbjud religiös påverkan! Lär inte barnen att bedja! Stoppa alla religiösa inslag i skolan! Bannlys Bibeln! Stoppa hemundervisningen! Förbjud sjuksköterskor tala om Gud med döende patienter! Tillåt inte bibelläsning! Förbjud! Bötfäll! Stoppa!

Så låter det idag i vårt avlånga land så fort det dyker upp ett fall där någon enskild person eller organisation i offentlig miljö uttrycker sin gudstro. Kristendomen behandlas idag som om den vore en ond spetälska som okontrollerat sprider sitt gift och för att hindra dess utövare från att leva efter sin tro råder ingen brist på uppfinningsrikedom att stifta lämpliga lagar och hitta effektiva metoder att skrämma medborgarna med.

Skolan sägs vara objektiv, vilket var en av orsakerna till att Sverige efter många års vägran, till slut, skrev under hela Europkonventionen utan undantag. Där framgår i första tilläggsprotokollets andra artikel att staten skall respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. Att Sverige 1995 skrev under paragrafen motiveras med att skolan enligt lag skall vara objektiv och att ingen har rätt att på något sätt påverka barnen åt något religiöst håll. Idag tas ingen hänsyn till någons religiösa övertygelse i det svenska samhället.

Hur pass objektiv är då dagens skola? Litteratur som vanligen återkommer exempelvis i ämnet Svenska är författade av kända gayikoner här i landet. Objektivt? Knappast. Hur kommer det sig att både Maark Levengood och Jonas Gardell står som deltagande författare i nationella provet för årskurs nio? Hade där funnits en bibeltroende författare med skulle protesterna varit högljudda.
RFSL tilldelas proportionellt både långt mycket mera ekonomiska medel och antal skoltimmar till sitt förfogande för att missionera skolorna än vad andra grupper får. Skolor som väljer att säga nej till RFSLs deltagande anmäls till Skolverket. Mångfald? Knappast.

Förälder; ta hellre dina barn ut ur statligt styrda och kommunalt bekostade skolor. Fortfarande finns det laglig möjlighet att bedriva hemundervisning. Ofta målas hemskoleformen upp som något inskränkt och bristfälligt utan möjlighet att ge barnen vad de behöver i form av social anpassning etc. men all den kritiken är tagen ur luften. Problemet är att samhället av idag inte hyser tilltro till föräldrar som värnar om sina barns utbildning och fostran. Vi blir diskvalificerade helt enkelt. Den beprövade verkligheten talar dock ett annat språk: Hemundervisning är bra för hela familjen!
Gå gärna in på www.hemundervisning.se och läsa mer om möjligheten.

Relaterad artikel finns att läsa i Dagen.

Kommentarer

Det kanske är helt ovidkommande, eller också är det inte det, men är inte Jonas Gardell bibeltroende?
Berno sa…
Jonas Gardell läser bibeln som om den vore en sagobok. Finns inte mycket till bibel- eller gudstro i hans alster. Däremot mycket förvanskningar.
Anonym sa…
Guds frid Berno som jag tydligt märkt är en av några få Jesu Kristi vittnen som fortfarande talar i landet Sodom..... Som jag tidigare skrivit till dig så är vi förvarnade av Herren Jesus, att det kommer och skall vara en stark antikrist anda som råder precis innan JESUS KRISTUS ÅTERVÄNDER.. Ps håll ut alla ni få troende som fortfarande bor i världens snabbast avkristnade -och grovt förstörda land = Sverige. Mvh JIMMY.