FP uppmanar nationer legalisera barnamord

Istället för att fokusera på att ge så pass bra hjälp som möjligt till världens fattiga mödrar, går fp-feministerna ut med en debattartikel där länder uppmanas legalisera barnamord. Vad är syftet? Exportera en svensk situation, där tiotusentals unga kvinnor årligen lockas till abort för att istället satsa på sin karriär? Skapa själlösa människor med aborterade människoliv på sina samveten? Abort kan aldrig vara lösningen på världens problem. Ingen människa har rätt att ta livet av någon annan, vare sig det handlar om det ofödda barnet eller någon som redan är född. Det är ingen skillnad på människovärdet hos någon av grupperna. Med andra ord är det ingen skillnad på att genom abort avbryta en graviditet eller att välja bort en redan född individ. Mord är mord oavsett vilken etikett vi sätter på handlingen.

Pingstförsamlingen i Jönköping uppvaktades av en grupp demonstranter som under söndagens gudstjänst anklagade församlingen för att se mellan fingrarna då en av församlingens missionärer utför aborter i sitt arbete. Församlingen som kände sig attackerad var inte så pigg på att ens föra dialog med demonstranterna vars tillvägagångssätt kritiserades. Oavsett metod så ställdes abortfrågan på sin spets och aktualiserades. Pingströrelsen har under senare decennier sålt sig och kompromissat sig fram i många viktiga frågor. Inte förvånande att man också nu agerar tamt, utan att ha en tydlig linje i abortfrågan.

Sverige exporterar mycket. Absolut Vodka är en stor viktig inkomstkälla för landet, likaså Bofors vapenmarknad. Hur skulle vi klara vår välfärd utan dessa megainkomster? På liknande sätt diskuteras frågan om hur aborter kan bidra till välfärden. De ofödda barnen blir i sammanhanget en materiell sak vars för- och nackdelar vägs mot varandra.

Det är sant att en stor del av jordens befolkning lider av svält och undernäring, och att befolkningsexplosionen är svårhanterlig. Samtidigt måste vi komma ihåg att ca 20 procent av världens befolkning orättfärdigt förbrukar mer än 80 procent av alla resurser. Vi kan försöka lösa världens problem genom att med maktmedel och sk fria aborter minska antalet människor men det kommer ändå inte att vara någon lösning.

Mänsklighetens stora problem är orättfärdigheten och den finns precis överallt. Den löses inte genom att begå ytterligare brott som att exempelvis abortera små människoliv.

Vem sätter gränserna? Idag aborteras fler än 37 tusen barn i Sverige varje år. Debatten om dödshjälp går varm. Kommer barmhärtighetsmord bli en verklighet inom kort?

FP-kvinnor, trampa inte på de kvinnor som ser det ofödda livet som en Guds gåva, oavsett social status.

I USA kritiseras Sarah Palin för att inte ha genomfört abort då hon fick veta att barnet skulle födas med Downs syndrom. Palins svarar med att varje människa har rätt att leva, oavsett defekter. Här möter vi något av den gåta och det djup som sätter människovärdet först, att varje individ är unik, skapad av Gud och älskad.

Kommentarer

Svante Stål sa…
Hej Berno, uppskattar dina synpunkter på svensk export av aborttjänster, se gärna min blogg i samma ärende: mingrundademening.blogspot.com
Svante