9,69 - ifrågasatt världsrekord

Idrottsvärlden präglas av korruption, något vi blivit påminda om genom åren. Inte minst under årets OS där anklagelser om köpta domare, dopingskandaler etc. spreds i massmedia. Förr eller senare brukar dock sanningen hinna ikapp och fusket komma fram i ljuset med följden att ojuste förtjänade medaljer under förödmjukande förhållanden får lämnas tillbaka. Carl Lewis uttalar sig skeptiskt om Usain Bolts nytagna världsrekord och säger sig inte bli förvånad om det en dag visar sig att han var dopad.

Att ligga i topp är krävande. Hela livsstilen måste med nödvändighet anpassas för att kroppen ska klara pressa fram nya resultat. För en elitidrottare finns bara ett mål; nämligen att vinna. Ändå är det bara en som vinner guld.

Det finns en annan kamp som till skillnad mot tävlingsidrotten ger fler segrare möjlighet att ta emot segerkransen. I den kampen finns det ingen som kan fuska sig fram. Kanske under en viss sträcka men för att nå målet måste man kämpa enligt tävlingsreglerna. Allt vad korruption och doping heter avslöjas med 100 procents säkerhet innan medaljerna delas ut.

Carl Lewis, Usain Bolt och andra kämpar för ett VM- eller OS-guld, en vinst som snart är bortglömd. Den tävlingskamp Bibeln talar om däremot ger en vinst vars värde aldrig någonsin kommer att devalveras eller förloras.

Vare sig Lewis eller Bolt kommer att kunna visa upp sina medaljer den dag de ska stå inför Guds tron. Det enda som då gäller är att ha tagit emot Jesus Kristus som sin frälsare, fått sin synd förlåten och blivit renad i och genom Jesu blod.

Vi kämpar inte för att applåderas på världens arenor. Tvärtom så lämnar vi dem för att istället följa Jesus och vinna det eviga livet.
- Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet, skrev Paulus till den unge Timoteus.

Det största vittnesbörd en tävlingsidrottare eller skådespelare kan ge är att den dag han eller hon tar emot Jesus till frälsning lämna sin karriär för att istället med sitt liv tjäna och leva för det nya och verkliga livet.
I veten ju, att fastän de som löpa på tävlingsbanan allasammans löpa, så vinner allenast en segerlönen. Löpen såsom denne, för att I mån vinna lönen.
Men alla som vilja deltaga i en sådan tävlan pålägga sig återhållsamhet i alla stycken: dessa för att vinna en förgänglig segerkrans, men vi för att vinna en oförgänglig.

Kommentarer