Vilket pangtillfälle!

Östhammars kommun hjälper Furuhöjdskyrkan i Alunda att profilera omvändelsebudskapet. Kommunen vägrar ge församlingen bidrag till utbyggnad av sina församlingslokaler pga att det i den kristna församlingens stadgar framgår att man måste tro på Jesus för att vara medlem. Odemokratiskt i kommunens ögon.

Furuhöjdskyrkan har i den här situationen ett pangtillfälle att nå ut med omvändelsebudskapet. Hoppas verkligen inte församlingen backar och anpassar sina stadgar efter kommunens önskemål utan använder situationen till att ytterligare profilera vad som är grunden för en kristen församling; nämligen tron på Jesus Kristus som enda vägen till Gud. Av tidningen Dagen att döma verkar det dock som församlingen istället funderar på att kompromissa, och ta bort det för kommunen så iögonstickande avsnittet ur stadgarna.

Att kommunen på det här sättet ger sig på en kristen församling är i sig alarmerande och sett i ett större perspektiv kan det få stora konsekvenser för svensk kristenhet. Kommunens inställning går i linje med samhällets utveckling i stort där det kristna budskapet ska neutraliseras.

Det har aldrig varit hälsosamt för församlingarna att stå i beroendeställning till stat och kommun. Statsbidragen har tagit död på mycket andligt liv inom kristenheten. Bidragsanpassningen har exempelvis lett till att bönemöten har förvandlats till studiecirklar i bön, bibelstudier vävts in i olika studieförbund osv.

Församlingen mår bäst av att stå utanför, oberoende av statens kassakista.
En rätt, värnlös änka, som sitter ensam, hon har sitt hopp i Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag.
Dagen skriver om händelsen igen här.

Kommentarer

Anonym sa…
Ja! Amen, amen, amen.
/Jonas Lundström
http://blog.bahnhof.se/wb938188