Svenska kyrkans svek

Ibland möter jag frågan:Vad är det för skillnad mellan er och Svenska kyrkan? Svaret jag brukar ge är att det är lättare jämföra likheter eftersom det knappt finns någon likhet överhuvudtaget.

Svenska kyrkan representerar en institutionaliserad kristendom som har föga med Guds ord att göra. Den är som en kameleont som försöker smälta in i olika områden och anpassa sitt budskap till vad som är mest opportunt för dagen.

Europrideveckan som nyligen avslutats är ett typexempel på hur de lutherska prästerna genom sina handlingar hånar och smädar Guds eget ord. Man lyfter fram och välsignar det Gud förbannar. Man skriver om den bibliska historien och menar att Jesus inte bara välsignade homosexuella relationer utan även pedofili.

I Stockholms domkyrkoförsamlings tidskrift Sthlmsliv säger man bla så här:

"Vi återfinner naturligtvis bibeltexter som är mot homosexualitet, som fördömer allt utom heterosexualitetens uttrycksformer. Men Bibeln är ingen telefonkatalog att bara slå upp och läsa rakt av. Den måste förstås utifrån ett historiskt sammanhang och läsas ur kärlekens perspektiv."

I samma tidning presenteras sedan glorifierande reportage med färgfoton om hur kyrkan välsignar homosexuella par som ingått partnerskap. Dagen lyfter fram frågan idag. Gång på gång framkommer det hur kyrkans handlingar strider mot Guds ord men det verkar inte ha någon större betydelse.

Under prideveckan arrangerade Stockholms stift olika möten. Också dessa handlade om att borförklara vad Guds ord säger. Exempelvis inbjöds till ett möte där bibelns budskap om Sodom förnekades. Föreläsaren menar att Sodomin är en senare konstruktion.

Ett annat möte med samma föreläsare ifrågasätter att Bibeln enbart förespråkar äktenskapligt samliv och menar att det är dags att tänka om för den som läser Bibeln på det sättet.

I söndags arrangerade Svenska kyrkan i vanlig ordning en sk "Kärlekens mässa" i Storkyrkan. Det var sorgligt se alla dessa vilseförda besökare som drog sig dit i hopp om att få en välsignelse över sitt liv. En stämning av dom vilade över hela mötet. Prästerna delade ut välsignelser och inbjöd till nattvard.

Utanför kyrkan fanns en grupp ivriga evangelister som delade ut flygblad med ett angeläget budskap. På en stor gul banderoll syntes att läsa vad Guds ord säger om den av kyrkan arrangerade mässan:
"De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen. Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön."
Citatet är hämtat från Bibeln, Romarbrevet 1:25-27, vilket är ett av de bibelsammanhang som tydligt varnar för homosexualiteten. Men det finns en väg ut ur plågan, nämligen genom att låta sig renas i Jesu dyra blod. Bibeln talar om ett omvändelsens budskap; att den som gör bättring får sina synder förlåtna.

Kommentarer

Anonym sa…
Vi ser nu ändetidens sista dödsryckningar, innan domensdag MED EVIGT STRAFF och JESUS KRISTUS Andra tillkommelse. Mvh JIMMY från Värmland..
(Matt 5:13 – 5:15) Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor.
boje sa…
Tack Gud att det finns någon som står upp för Guds ord.
Gud välsingna dej.
bo-böran gustafsson
Rolf sa…
Man kan se att vi nu lever i den tid då vi översvämmas av falska profeter, Den sista tiden. Tyvärr får man intrycket av att svenska kyrkan har börjat få in en hel del falska profeter i sin organisation. Dessa omtolkar bibeln för att den ska passa in i dagens politiska agenda som knappast kan ses styras av goda profeter.