Allt intensivare stormar

I New Orleans förbereds evakuering exakt tre år efter att orkanen 'Katarina' drog in med full kraft och ödelade staden. Centralamerika och södra USA blir alltmer utsatt av svåra stormar. Vanligtvis brukar orkanerna uppstå långt ute i Atlanten och ha havet på sig för att samla styrka tills de går in över amerikanska östkusten. Nu aktuella orkaner, Fay, Gustav och Hanna, har varit oförskämda nog att bildas i närområdet vilket gör att tid för mobilisering och evakuering begränsas avsevärt. Många har redan drabbats av svåra översvämningar och uppemot tvåhundra dödsoffer har raporterats.

Indien drabbas också av svåra översvämningar, de värsta på över 50 år.

Tiden är ur led. Det tvistas om ifall vår tids väderfenomen är ett resultat av miljöförstöringen med växthuseffekt som konsekvent följd. Ingen verkar kunna svara på den frågan. Främst i USA har antiröster låtit sig höra som menar att utsläppen inte är skulden till den globala uppvärmning vi ser idag. Ganska genomgående är det inte svårt att hitta jäv i dessa röster då de står i nära relation till stora oljebolag som exempelvis Exxon. Exxon, som är världens största företag, har bekostat en massiv kampanj med uppköpta forskare som snällt för fram ett lugnande budskap. Till saken hör också att ett erkännande av USA som miljöbov skulle få stora inhemska ekonomiska konsekvenser.

Det går inte undgå reflektera över Jesu undervisning om yttersta tiden och slås av med vilken träffsäkerhet han beskriver vad som kommer att hända:
"...Och tecken skola ske i solen och månen och i stjärnorna, och på jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid havets och vågornas dån, då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva.
Och då skall man få se 'Människosonen komma i en sky', med stor makt och härlighet.
Men när detta begynner ske, då mån I resa eder upp och upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder förlossning."
Oavsett vilken tro man har eller hur man siar om framtiden så finns det något som är absolut; Jesus kommer snart igen! Det är mänsklighetens enda säkra hopp, och ett fantastiskt erbjudande i en tid som andas hopplöshet.
Länkar: DN SvD

Kommentarer

Rolf sa…
Absolut tankeväckande när det gäller de stormar som för vart år drabbar världen med allt större styrka. Jag ser det även som att nu när den sista tiden kommit vilket jag tror tecknen visar använder sig Gud av naturens krafter och då av krafter som vi människor själva har skapat genom vårt sätt att missbruka jorden. Utsläppen och växthuseffekten exempelvis vilka som jag tror skapar stormarna gör att vi själva skapat den yttersta tiden som bibeln talar om ska komma.