Även i Sverige

Håll tyst om din kristna tro och övertygelse i Sverige och du slipper föras inför domstol. Så krass är situationen i dagens multikulturella samhälle där det mesta tycks vara tillåtet.

Var går då gränsen? I Sverige idag anses det exempelvis kränkande att hävda Bibelns syn på samliv som något gott och normgivande. Framför vad Bibeln säger om sexuell omoral och de riskerar bli anmäld och förd inför rätta. Läs exempelvis vad Romarbrevet 1 med flera texter säger om homosexualitet och du stämplas som bakåtsträvare och anklagas för att fördöma en sk folkgrupp. Detta trots att det budskap Bibeln framför i sig bär på en befrielse för den som lever under homosexualitetens förbannelse.

Men det är inte bara på det området som det idag anses inskränkt att framföra vad Bibeln säger. I dagens skolor får du exempelvis inte yppa att Gud är Skaparen och att människan är skapad till hans avbild. Som lärare riskerar du bli avsatt och ifall du driver en skola riskerar du bli av med tillståndet och utsättas för ekonomiska repressalier. Be morgonbön med dina elever och du bryter mot svensk skollag som sägs vara objektiv i sina värderingar. Vad du däremot får göra och uppmanas att göra är att friskt upplysa om alla sexuella rättigheter som finns, om metoder, skydd osv. Men du bör inte uppmana till avhållsamhet. Du uppmanas också att låta barnen söka sin identitet, som om de av naturen inte själva skulle veta ifall de är pojkar eller flickor. Vi talar alltså om barn i skolåldern.

Läs vad Bibeln säger om mannen och kvinnan och dess olika funktion i familj och samhälle och du diskriminerar. Snart är det kränkande förvänta sig att kvinnan ska göra en så självklar sak som att föda barn. Våra sinnen matas ständigt av dessa nymodigheter som om de skulle utgöra en väg till jämlikhet och befrielse för kvinnan då det istället är tvärtom. Människan är på väg att förlora all mänsklig värdighet genom att nedvärdera sin egen biologi. Kvinna, våga vara kvinna istället och bryt med dessa fördärvliga feministiska krafter i samhället som vill beröva dig din identitet. En av RFSLs människofientliga agendor inför hösten handlar om att normalisera surrogatmödraskapet. På samma sätt har man inom den avskyvärda rörelsen genom spridande av litteratur försökt att rättfärdiga pedofilin och andra abnormiteter i samhället.

Sverige är ett Sodom och den väg landet antagit kan inte leda till något annat än fördärv. Samhället är egentigen satt till att belöna dem som gör det goda och bestraffa det onda. I praktiken har samhället kommit att bli en omoralens försvarare och den goda vägens domare.

Idag är frälsningens dag. Fortfarande finns det hopp för människan i en fördömd värld. Evangelium lyfter upp människan från smutsen och återger henne sitt sanna människovärde. Fly till Jesus.

Länkar: Dagen

Kommentarer

Rolf sa…
I dagens samhälle får man en känsla av att man bör skämmas om man är troende och går i kyrkan och öppet bekänner sin tro.

Helt överens med ditt resonemang. Jag försöker själv bla ta upp missförhållandena i samhället i dag på min blogg.

Såg för någon vecka sedan reportaget i TV där Kristian Luuk intervjuade Leif GW Persson. Persson sa rakt ut att han var troende. Luuk undrade då hur han kunde tro på en Gud, det passade väl inte den bild Luuk hade av Persson. Som jag uppfattde det tog Luuk det först inte på allvar.
Man misstros ofta i dag när man öppet visar sin tro och ses som tillhöra en annan tid och därför bör upplysas av sanningen. Sanningen i dag förmedlas utifrån att det inte finns en Gud. Tyvärr. Men jag ser det som att detta är ytterligare ett av många tecken av att vi lever i den sista tiden och då ska de troende förföljas enligt bibeln.Frestarens makt har aldrig varit så stor som nu.
Berno sa…
Rolf, tack för din kommentar. I samband med ett torgmöte i Stockholms innerstad mötte jag en ung individ som förstod att vi som stod där trodde på en skapande Gud. Hon blev så paff att hon högljutt utbrast: "Finns det nån som tror på det idag?"

Ett typiskt exempel på vilken enkelspårig indoktrinering människor utsätts för idag. /Berno
Lain sa…
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.