Maranata - nio dagars möten i Bromma

Idag börjar en mycket angelägen konferens i Bromma. Det är Maranataförsamlingen i Stockholm som inbjuder till nio dagars samlingar med väckelsemöten i tältet, bibelstudier, missions- och aktuella informationsmöten.

Ordet maranata förpliktigar. Det handlar om att leva i uppbrott inför den händelse som alldeles strax är här: Jesus kommer! Tiden är verkligen kort och den allvarliga situation hela jorden står inför idag, både politiskt och ekonomiskt, påminner om att vi lever i en apokalyptisk tid, något Bibeln talar om som vedermödans preludier.
"Men när detta begynner ske, då mån I resa eder upp och upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder förlossning."

För mer information, adress och hålltider, gå in på Maranataförsamlingens hemsida.

Kommentarer