En sekund

Ingen hann ana något förrän katastrofen var ett faktum. Allt skedde omedelbart och plötsligt. Vem kunde ana att besöket på nöjesparken skulle förvandlas till en ond men sann mardröm. Vem var förberedd?

Vi lever i en tid kantad av katastrofer. Översvämningar, jordbävningar och tornados dyker ofta upp utan förvarning. Eller ett jordskred som i norska Bergen nyligen där flervåningshuset begravdes under stora klippblock som rasade från berget. Likaså betongblocken i Kista som rasade där en människa omkom och två skadades. Vem kunde ana det?

Utan förvarning släcks obarmhärtigt människoliv, som i branden i Göteborg för en del år sedan. Eller som i Estoniakatastrofen. Några överlevde med blotta förskräckelsen chockade över att ha varit någon enstaka sekund från döden, över att nästan ha varit ett av offren.
Döden träder obarmhärtigt in och skördar sina offer. Ingen av oss kan förutsäga när eller på vilket sätt vi själva kommer att drabbas.

Den fysiska döden är dock en sak. Vi människor är något mera än bara vanliga dödliga varelser. Gud har nämligen i skapelsen lagt ner evigheten i människan. Så här säger Bibeln:
Såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas, så skall Kristus, sedan han en gång har blivit offrad för att bära mångas synder, för andra gången, utan synd, låta sig ses av dem som bida efter honom, till frälsning.
Det jordiska livet har två utvägar; evigt liv eller evig död. Gud sände sin son Jesus Kristus, inte för att döma, men för att frälsa. Den som tar emot Jesus som personlig frälsare får som en gåva evigt liv.

Döden inträder ofta plötsligt, men den som blivit frälst behöver inte frukta eller sörja som de människor som lever utan hopp. Är du redo möta Gud?

Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.

Länkar: DN Sydsvenskan Metro

Kommentarer