Big Bang eller inte - slutet är nära!

I och med Darwin förändrades synen på jordens tillkomst och utveckling radikalt. Hans teorier tog mindre än ett sekel att vinna terräng och kallas för utveckling. På lika kort tid har planeten jorden industrialiserats och exploaterats så till den milda grad att människan idag utgör det största hotet mot sin egen existens. Det kallas också utveckling och upplysning.

För mig förefaller utvecklingsläran rimlig i den meningen att människan gått från människostadiet till att allt mer likna aporna i sitt beteende. Men ändå drar aporna en högre poäng; de utrotar inte sig själva. All utveckling vi varit med om i sk modern tid verkar slå tillbaka mot oss själva. Förutom miljöförstöringen och andra negativa saker vi åstadkommit har vi teknologin, utvinningen av naturens resurser, skapandet av miljonärer som alla önskar sig en egen helikopter eller varför inte ett eget jetflyg för att snabbt kunna förflytta sig mellan världens stora metropoler. Du som är medlem av en av världens rika nationer är tillsammans med mindre än 20 procent av jordens befolkning med och förbrukar mer än 80 procent av dess resurser. Vi kallar det välfärd, något som orsakat ofärd för ännu fler.

Vi befinner oss mitt i preludierna för en global ekonomisk katastrof där de fossila bränslen vi idag är helt beroende av för vår existens, är på väg att ta slut. Oljan kommer inom en snar framtid bara att kunna brukas av de mest rika. Egentligen inga nyheter men ändå är det som att ingen vill höra och ingen vill förstå. Bara jag kan tanka min bil idag och åka med min inbokade flight den här gången. Kanske det korta perspektivet är räddningen från att hamna i en hopplös apatisk situation där ingenting längre ses som meningsfullt.

Hur som helst lever vi på lånad tid. Slutet, eller kanske början till ett nytt sätt att leva, är nära.

Hela utvecklingsteorin är en märklig företeelse som på så kort tid lyckats förvända huvudena på våra stora univiersitet och högskolor. Tänk efter lite. Jorden har sakteliga utvecklats under fyra miljarder år. Varje enskild detalj i muteringen har tagit x miljoner år för att fram till idag ha uppnått en sk civilisation som på mindre än ett sekel!! och med all sin intelligens!! lyckats med konststycket att fördärva jorden och göra den obeboelig. Låter det vettigt?

Människan vill vara sig själv god nog men kommer till korta då hon ställs inför mänsklighetens stora problem.
Om oljepriset inte sjunker drastiskt finns det regeringar som inte längre har möjlighet att lova mat till sina nationer. Det är internationella valutafonden som den här gången presenterar situationen och man talar om ett hundratal länder som i förlängningen kommer att drabbas. För vissa av de utpekade länderna är situationen redan katastrofal. (IMF, El Caribe, spansk text).

Här kan man prata om sannolikhet. Forskare verkar överens och ingen hyser något direkt tvivel om stundens allvar. Då är det annorlunda med evolutionsteorierna (finns många olika) som i sig själva dels är motsägelsefulla och dels osannolika. Uppgifter som enligt svensk lag lärs ut i dagens skolor som den enda sanningen är inget annat än en teori, en evolutionsteori. Andra åskådningssätt är förbjudna att lära ut.

Släng in en massa bråte i en lada, plåt, gummi, sten, trä osv tillsammans med några dynamitkubbar och tänd på. Ut kommer en ny silverglänsande lyxbil rullande. Låter det osannolikt? Det är i varje fall mer sannolikt än att jordens liv uppstått genom en big bang.

Här några bibelord:
Dårarna säga i sina hjärtan: "Det finnes ingen Gud." Fördärv och styggelse är deras verk; ingen finnes, som gör vad gott är. (Ps 14:1)
Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt. Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar. (Rom 1:20-22)

Texterna ovan ger en träffande bild av mänskligheten idag. Man vandrar omkring med förmörkade hjärtan utan att kunna se framåt. Finns inget hopp, ingen lösning, allt verkar svart. Och det stämmer. Med en detroniserad Gud i sitt liv är det omöjligt att kunna se framåt utan att förskräckas.

Med sitt ord skapade Gud himmel och jord. Utan att gå in på under vilka tidsaspekter skapelsen fullbordades så möter vi i dessa ord en nyckel till sann förståelse av hela vår tillvaro. Det finns en mening och ett mål med skapelsen. Gud skapade människan till sin avbild och hans vilja är att varje människa ska komma till kunskap om sanningen.

Samma Gud har sagt att himmel och jord ska förgås. Som det ser ut idag verkar de orden gå i uppfyllelse genom människans eget verk. Oavsett vad som här avses och hur dessa ord kommer uppfyllas fortsätter Guds ord att ge oss ett löfte; men mina ord ska aldrig förgås.

Det gäller alltså att få tag på och ta vara på Guds eget ord - Bibeln. Där finns svaret på livets stora frågor. Där möter vi också det som är mänsklighetens enda hopp: Jesus Kristus ska komma tillbaka! Det är den kristna församlingens stora hopp! Snart en dag ska vi möta honom på skyn för att för alltid få vara tillsammans med honom som gav sitt eget liv till lösen för våra synder. Vi är försonade med Gud.

Han ska också en dag komma tillbaka och sätta sina fötter på jorden, tillsammans med de som tillhör honom, för att upprätta sitt rike i rättfärdighet och total rättvisa. Då ska allas ögon se honom, också de som hånat honom. Den dagen kommer allt att uppenbaras.

Min vädjan till dig idag är att göra din sak klar med Gud - innan det är försent. Gud kan och Gud vill frälsa ditt liv. Han som skapade himmel och jord kan också skapa ett nytt liv i varje människa som vänder sig till honom med den bönen. Det pris Jesus betalade då han lät sitt blod utgjutas på Golgata är tillräckligt.

Var och en som åkallar Herrens namn ska vara frälst!

Länkar till artiklar om Creation Museum: DN DN

Kommentarer

Anonym sa…
Alla har ju rätt till en åsikt. Till skillnad från många andra troende väljer du att försöka dig på en "granskning" av sannolikheten för att bibelns skapelseberättelse(r) är mer sannolika än evolutionen. Det torde räcka med att granska antalet skilda religioner som människan haft genom historien tillsammans med en granskning av bibelns trovärdighet i förhållanden till i stort sett all modern forskning för att inse att kristendomen säkert kan vara en god idé, men knappast sannolik. Det är ett lika stort misstag att utesluta den möjliga existensen av en eller flera gudar med hänvisning till vetenskapen som att göra det motsatta. Mvh Jesper
Berno sa…
Nejdå, Bibeln behöver inte försvaras på det sättet. Den har prövats och förkastats under historiens gång men alltid bestått provet. Finns ingen annan hisoriebok som på ett så övertygande sätt bevisar Guds existens.

Låt säga nu att vi och allt vi ser runt omkring oss skulle vara resultatet av en långsam utveckling och att djurvärlden och människan kommit till av en slump. Det skulle i så fall vara ännu mer osannolikt och otroligt om det då inte skulle finnas en intelligens bakom som håller i trådarna.

Tidsbegreppen är omöjliga för oss att omfatta men han som skapat är från evighet till evighet, alltid densamme. Där möter vi en skillnad mellan människan och övriga skapelsen. Gud skapade människan till sin avbild och lade ner något av sin egen livsande i henne.
HOD sa…
Mot bakgrund av vad vi idag vet om människans plats i det oändliga universum, vår ofantliga litenhet och obetydlighet, jordens och vårt solsystems ålder och förväntade öde, kemi och fysik, är det inte märkligt att så många, annars upplysta människor, fortfarande väljer att tro på en allsmäktig Gud, som skulle ha arrangerat allt detta. Och varför valde han att placera oss just här, på en med astronomiska mått mätt så totalt undanskymd, obetydlig och kortlivad plats i universum som vårt solsystem i utkanten av vintergatan? Jag rekommenderar alla med religiösa tankar och med intresse för vår plats i universum att läsa de inledande inläggen på min blogg: http://mitt-i-universum.blogspot.com/
Anonym sa…
"Berno sa... Nejdå, Bibeln behöver inte försvaras på det sättet. Den har prövats och förkastats under historiens gång men alltid bestått provet. Finns ingen annan hisoriebok som på ett så övertygande sätt bevisar Guds existens."

Det beror ju förstås på vad man menar med "historiens gång". Flera kulturer hade religioner både innan och efter judendomen och kristendomen kom. Jag förstår inte heller vilket slags "prov" kristendomen genomgått? Är det antalet människor som tillhör religionen som är ett mått på dess trovärdighet? Eller vad religionen utlovar? Är en text i sig själv ett bevis för att texten är sann? Det finns gott om litteratur genom historien som beskriver andra övernaturliga väsen än gudar, varför accepteras inte det som bevis för dessa väsens existens? Med ditt cirkelresonemang skulle fler religioner än kristendomen vara "den enda sanningen". Att bibeln kan användas i vissa delar som en historiebok råder det inga tvivel om, men vem nedtecknade t.ex. skapelseberättelsen? Om gud verkligen skapade universum, varför kände han då inte till elementära fakta om universums uppbyggnad? Jag förstår att många människor som inte på allvar satt sig in i evolutionsteorin ser den som osannolik. Jag upplever att det är svårt för många människor att ta till sig den stora tidsrymd under vilken utvecklingen pågått och nödvändigheten i att livet utvecklats som det gjort. "Slumpens" roll i evolutionen är även den ett obehagligt element för många, som av någon outgrundlig anledning menar att den skulle beröva människorna meningen med livet. Lättare då att hålla fast vid en i förväg konstruerad sanning som inte behöver ifrågasättas...
/ Jesper
Anonym sa…
Hoppsan! Jag såg nu vilka du företräder och vilka åsikter ni har om bl.a. homosexuella. En sak är jag säker på. Om det mot all sannolikhet skulle finnas en kristen gud som dessutom skulle få för sig att efter 2000 år av komaliknande tillstånd skicka sin "son" till Jorden kommer ett av hans första uppdrag vara att med ett fast handgrepp föra dig och andra företrädare för Maranatasekten till ett betydligt varmare ställe, och då menar jag inte något skatteparadis.
/ Jesper
Berno sa…
Jesper, Bibeln är förutom att vara en tillförlitlig historiebok också en samling böcker skrivna under en period av mer än 1500 år och med ett fyrtiotal olika författare med vitt skilda bakgrunder. Deras samstämmiga vittnesbörd om Gud och hans verk finner inte sin likhet i någon annan religions alster. Dessutom finns det förutsägelser i Bibeln om skeenden gällande mänskligheten som till stor del redan uppfyllts och som även beskriver vår tid på ett mycket träffande sätt. Bibeln talar även om framtiden, om dagar som kommer och den uppenbarar för oss vart mänskligheten är på väg.
Det finns inga vetenskapliga bevis som motsäger Bibelns skapelseberättelse, bara obekräftade teorier, som gärna presenteras som fakta. De teorierna tycker jag mer är att likna cirkelgångarna du vill applicera på Bibeln. I skolorna får barnen lära sig om utvecklingsläran att: Så är det! utan att det ges utrymme för andra teorier.

Du blev lite hätsk i ditt senaste inlägg. Min syn på tendenser i samhället idag är ganska ointressant. Vad som betyder något är på vilket sätt människor kan bli hjälpta. När jag skriver om exempelvis den homosexuella rörelsen och deras orimliga krav på samhället är det definitivt inte mot de homosexuella. De är människor precis som du och jag och vilka andra individer som helst. Nu verkar du så pass infekterad bara du hör namnet maranata så jag tror det blir svårt nå fram med saklig argumentering för mina påståenden. Men jag rekommenderar dig att kritiskt studera med vilka bordusa metoder homosexmaffian slagit sig fram för att tvinga alla folkgrupper att anamma en osund livsstil.

Även här har Bibeln en lösning. Det handlar om omvändelse. Evangelium är en Guds kraft till frälsning - för var och en som tror.
Anonym sa…
Här sitter vi och skriver till varandra. Och skulle vi då vara framställda av en slump!!? Föregånget av en gigantisk explosion, därefter en celluppkomst (liv) innehållande en "avancerad kemisk fabrik" som vi ännu ej lyckats återskapa trots att vi ser alla ingridienser. Hur dum är inte den bortvända människan! Stå på dig Berno, vi vinner i allt.. Tack Kristus!
...Varför finns det vackra ting, en kattunge, en blåklocka, en människa kan däremot därtill vara ond, Herren Jesus vill dig förlåta.. Vakna människa!
Mvh
L. Ove S.
Anonym sa…
Det som stör mig mest (ja, jag är kristen) är att Bibeln alltid får utstå spott och spe för att kreationister tror på sitt sätt. Bibeln lär inte att jorden skapades på 6 bokstavliga dagar.

Läser man vidare i 1 Moseboken 2:4 ser man snart att alla skapelsedagar sammanfattas som en dag.

I 2 Petrus 3:8 sägs även att en dag för Gud är som 1000 år och 1000 år som en dag.

Faktum är att hebreiskans ord för "dag" har en bredare betydelse än vår vanliga definition av dag, som omfattar 24 timmar. Den kan omfatta en obestämd tidsrymd för en ovanlig eller speciell händelse.

Fler exempel finns. Den som söker han finner.
Anonym sa…
"Men jag rekommenderar dig att kritiskt studera med vilka bordusa metoder homosexmaffian slagit sig fram för att tvinga alla folkgrupper att anamma en osund livsstil."

Snacka om paranoia! Du påstår alltså på fullt allvar att homosexuella personer har bildat en maffia som försöker tvinga andra personer att bli homosexuella? De enda maffiametoder jag sett är de trakasserier av homosexuella som extremreligiösa sekter som t.ex. Marantasekten håller på med. Du borde skämmas som vågar kalla dig kristen. Jesus ägnade sig inte åt sådan hetsjakt mot människor som du förespråkar (även om han var rätt hård mot judarna). / Jesper
Berno sa…
Att RFSL organiserat går in och saboterar offentliga möten med syftet att tysta en för dem obekväm opinion är ett exempel på tillvägagångssätt. Eller för att ta ett färskt exempel på hur rörelsen arbetar är det bara att se på vilket sätt man styrde media under sista prideveckan. Den som inte rapporterade i enlighet med organisationens krav hotades med indragen ackreditering. TT's agerande, då man efter påtryckningar går in och ändrar ett meddelande för att ha kallat en kvinna för just kvinna, är bara ett exempel. Att media låter sig hunsas och styras på det här sättet skulle vara otänkbart i andra sammanhang.