Berg - fall över oss

Föraktet mot livet tar sig allt mer groteska yttringar. Paralllellt med att människovärdet devalveras med materialistisk välfärd och sex- och njutningskulturen som måttstockar, blir aktiv dödshjälp ett alltmer vedertaget begrepp. För varje debatt som förs tänjs mer och mer på gränserna om hur ett människoliv ska värderas, prioriteras och hanteras. Aborter är idag ett fullt legalt sätt att göra sig av med oönskade ofödda barn. Innan det var så debatterades frågan flitigt där graviditeter genom våldtäkter och medicinska orsaker nämndes som skäl för fri abort. Svepskäl kan fastlås. Av alla de 30 000 aborter som genomförs varje år i Sverige idag är det enbart en handfull som motiveras av ovan nämnda skäl. Istället har aborterna kommit att bli en högst egofixerad åtgärd där exempelvis karriären får gå före det nya skapade människolivet.

I eutanasidebatterna framhålls ofta obotliga smärtsamma sjukdomar som skäl för att tillåta
dödshjälpen. Det brukar börja där. Vi borde dock lära bättre av historien och se hur andra intressen lätt tar över då befolkningen ska kontrolleras och passas in i det moderna samhället. Exemplet från Tyskland som SVD och Dagen lyfter fram idag är talande.

Livet är en gåva från Gud och ingen människa har rätt att släcka vare sitt eget eller någon annans liv. Finns egentligen ingen väsensskillnad på de nazister som under hitlertiden "barmhärtighetsdödade" judar och de moderna doktorer som erbjuder dödsdroger för en smärtfri död i Schweiz. Alla kommer en dag att stå inför Guds tron för att göra räkenskap. (Till höger ovan Hitlers aukorisation av eutanasiprogrammet, signerat 1939)

Flera som läser min inlägg är uttalat gudsförnekare och ha svårt att ta in ord som talar om människan som en evighetsvarelse. Dock kan ingen förneka att det råder en stor skillnad på människan och hennes egenskaper jämfört med hela den övriga skapelsen. En förklaring därtill är att då Gud skapade människan så lade han ner livets ande i hennes själ. Det är människan förelagt att en gång dö - och sedan dömas.

Jesus Kristus har något mer och bättre att erbjuda. Han blev nämligen offrad för att i sig själv bära mångas synder, vilket innebär att den som tar emot Jesus som sin frälsare och vänder om från sitt gamla liv, får som en gåva ett evigt liv. Det i sin tur innebär att Han bar ditt straff och att du den dag du lämnar jordelivet med frimodighet kan träda inför Guds tron.

Idag förespråkas eutanasi som ett alternativ för den som är trött på livet. På den tiden, som snart är här, kommer människorna att söka döden utan att finna den, man kommer att längta efter att dö, men döden ska fly undan från dem. Det Bibeln talar om här är det slut som väntar mänskligheten. Den som lever utan Gud lever också utan ett sant hopp. Den som finner Gud, han finner också det sanna livet.
Och konungarna på jorden och stormännen och krigsöverstarna och alla de rika och de väldiga, ja, alla, både trälar och fria, dolde sig i hålor och bland bergsklippor. Och de sade till bergen och klipporna: "Fallen över oss och döljen oss för dens ansikte, som sitter på tronen, och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag är kommen, och vem kan bestå?"
(Upp 6:15-17)
Andra artiklar som nyligen tagit upp ämnet: Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad,

Kommentarer