Homoäktenskap - bara en tidsfråga för Sverige

Det norska stortinget röstade idag om införandet av en könsneutral äktenskapslagtsiftning. Med stark majoritet bland ledmöterna, pådrivet av media, och att döma, med svagt stöd från det norska folket, drevs lagen igenom, vilken innebär att skillnaden mellan äktenskap som ingås mellan man och kvinna jämställs med homossexuella förhållanden. Dessutom kommer homosexuella få rätt att adoptera barn samt rätt till konstgjord befruktning.
Enligt Dagen lär nästa steg bli att tvinga kyrkorna att viga alla, oavsett sexuell läggning.
Den homosexuella livsstilen glorifieras av media. Förskönade hemmahos-reportage och kändisar som Jonas Gardell och Mark Levengood figurerar titt som tätt i alla möjliga sammanhang där de får chansen att visa upp sin glättiga attityd. I det hela är det en förljugen och människofientlig bild som genom denna fräcka marknadsföring sätter sin prägel på en livsstil som varje människa egentligen begriper är osund.

Lagstiftningen får här ett uppfostrande syfte genom att den talar om för medborgarna vad de ska tycka och tänka i dessa frågor. Yttrandefriheten begränsas kraftigt och människorna hotas eller skräms till att inte uttrycka någon avvikande åsikt. Det är det som inom skolvärlden kallas för objektivitet, men som i själva verket är en effektiv statlig styrning där man felaktigt säger sig företräda medborgarnas intressen.

I Sveriges riksdag finns det fortfarande vissa röster som försiktigt visar motstånd mot att driva igenom en liknande äktenskapslag som den Norge antog, men motståndet bland dessa politiker är försvinnande litet. Kompromisserna hittar sina vägar och det är bara en tidfråga innan Sverige, som i så många andra frågor, ger efter även i den här frågan.

Guds folk har en enorm uppgift i samhället. Inte genom politiska aktiviteter, vilket inte kan ses som något annat än spegelfäkteri i sammanhanget. Men däremot genom att visa på en annan, mycket bättre väg, än den något samhälle någonsin kan erbjuda. Guds ord representerar nämligen värden som sätter människan i fokus och genom Jesus Kristus lyfter upp henne på ett högre plan. Evangelium befriar från synden och förvandlar både hjärta och sinne till det bättre;
"Vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas - tänken på allt sådant."

Till man och kvinna skapade Gud människan, till sin avbild. När samhället övergivit denna grund för sin tillvaro har den samtidigt öppnat för avgrundsbrunnar fyllda av alla slags nedbrytande och människofientliga krafter. Dock är evanglium svaret för människan, en Guds kraft till frälsning. Framtiden finns inte i en fördömd värld, men däremot hos Herren Jesus. Världen förgås, men den som gör Guds vilja förbliver evinnerligen! Jesus kommer snart!

Kommentarer

Anonym sa…
Berno. Jag sympatiserar faktiskt med mycket i din/Maranatas hållning, framför allt tanken på församlingen som ett alternativt samhälle och er betoning av enkel livsstil, gemenskap mm. Ni är otroligt viktiga, en inspiration och jag ser er som syskon i Jesus.

Men jag tycker, med all respekt, att ni ibland snöat in väl mycket på ett kärnfamiljshyllande som i mina ögon inte känns bibliska. Jesus hyllade inte kärnfamiljen utan utmanade istället den biologiska familjens makt och uppmanade människor att sätta Guds rike först. Och Paulus beskrev äktenskapet som något som tillhör världen/systemet och tyckte det bästa var att inte gifta sig.

Bibeltexterna handlar inte om äktenskapsliknande samkönade relationer eftersom dessa inte var kända i samtiden. Ditt resonemang förenklar frågan onödigt mycket. Själv har jag påverkats av Paulus beskrivning av äktenskap mellan troende och icke-troende, som han dels varnar skarpt för (2 Kor 6), och samtid accepterar när dom väl uppstått (1 kor 7). Skulle vi inte kunna ha en liknande hållning till samkönade "äktenskap"?
/Jonas Lundström
http://blog.bahnhof.se/wb938188
Berno sa…
Jonas, det är en väsentlig skillnad på homosexuella förhållanden och ett mer normalt förhållande mellan troende /icke troende. Bibelns tal om samliv är, som du säger, normgivande för hela mänskligheten, eller för världen, som du uttryckte det. Att Paulus skulle legalisera homosexuellt samliv bara det får laglig status tror jag inte på för ett ögonblick.

I sitt brev till romarna varnar han specifikt just för den utlevda homosexualiteten, trots att det där bland hedningarna fanns andra liberala förhållanden mellan män och kvinnor att sätta under luppen. Paulus dömde inte de icke troende på den punkten. Däremot varnade han skarpt för den utlevda homosexualiteten som en fara för hela samhället.

Som en konsekvens av att man övergivit kunskapen om Gud blev människan prisgiven åt orenhet; deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man.
Man kan inte påstå att texten syftar på kristna direkt.

På liknande sätt gick Sodom under. Det var inte homosexualiteten i sig som var orsaken utan det var att man i samhället övergivit Guds rättfärdighet och förtryckte den fattige och änkan. Förhärdelse och prisgivenhet följde, vilket bl.a. ledde till homosexualitet, och det fanns inte längre någon möjlighet att rädda staden.

Den homosexuella livsstilen är samhällsupplösande. Den går tvärt emot Bibelns principer för ett samhälles uppbyggnad och bestånd.
Anonym sa…
Berno. Jag förstår hur du tänker, tror jag och jag har själv tänkt så.

Jag vill kommentera två saker o uppskattar mycket om du vill svara. För det första tycker jag inte att vi ska förvänta oss att Jesus undervisning och Guds ord efterlevs av dom icke-troende. Guds lag gavs till Guds folk och kan inte enkelt appliceras på andra. Först genom att ta emot Guds nåd, genom församlingens hjälp, budskapets proklamation och Andens inneboende är det möjligt att lyda Gud. Att lobba mot en könsneutral äktenskapslagstiftning känns som en missriktad politisering. Bibelns riktlinjer riktar sig inte till det svenska samhällets uppbyggande utan til Guds folk! Varför inte lika gärna insistera på att alla ska leva i storfamiljer, ta avstånd från avgudar, evangelisera eller ta radikalt avstånd från rikedomsansamlande? Församlingen ska vara en stad på berget, ett alternativt samhälle, men inte försöka forcera på samhället en kristen livsstil. (Därför tycker jag att man kan vara mot samkönade relationer bland troende och samtidigt tycka det är bra eller åtminstone ok att samhället ordnar det hela juridiskt på detta sätt.)

För det andra tror jag inte Paulus eller andra skrifter angriper homosexuellt samliv. Konceptet "homosexualitet" är inte bibliskt utan uppfanns på 1800-talet. Skrifterna yttrar sig kritiskt om samkönade samlag mellan män i 3 Mos (två ställen), om män som söker våldta män i 1 Mos 19, om kvinnor och män som överger sina relationer till det motsatta könet för samkönade relationer i Rom 1 (ett symptom på avgudadyrkan) och två specifika typer av samkönade relationer mellan män (oklart vad, möjligen prostitution mellan äldre och yngre män) i 1 Kor 6 och 1 Tim 1. Texterna är mycket mer spretiga än du tycks mena och det finns ingen tematisk undervisning om "homosexualitet" i skrifterna.

För det tredje håller jag fast vid min första poäng. Paulus yttrar sig med avsky över djupgående förbund mellan troende och icke-troende i 2 Kor 6, ändå tycker han inte man ska söka skilsmässa om dom väl uppstått i 1 Kor 7. Man kan också jämföra med hur månggifte behandlas på missionsfältet ibland. Det är förstås galet att folk har flera fruar, men om det nu ändå blivit så, hur ska man då hantera detta? Är det bästa alltid att skilja sig?

/Jonas Lundström
http://blog.bahnhof.se/wb938188
Berno sa…
Jonas: "För det första tycker jag inte att vi ska förvänta oss att Jesus undervisning och Guds ord efterlevs av dom icke-troende."

Instämmer. Det skulle bli en hemsk tillvaro om folk i allmänhet förväntades leva efter Jesu undervisning. Församlingen har sina ideal som hon inspireras att följa och grunden därtill nämnde du själv: Guds nåd.

Jag tror inte på lobbyverksamhet för att vinna poäng i den politiska sfären. Faktum är att jag har väldigt svårt att se den troendes uppgift i riksdagen. En Jesu lärjunge har ett betydligt större uppdrag än så; nämligen att förkunna ochförkroppsliga Guds rike i tiden.

Samtidigt bör vi komma ihåg att Gud satt upp normer för samhället med syftet att skydda. Vi har nationsgränser, olika kulturer, barriärer osv. och i allt detta finns en gudomlig plan; "detta för att de skola söka Gud, om de till äventyrs skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom; fastän han ju icke är långt ifrån någon enda av oss."

Ett av de skydd Gud givit människan berör just sådant som handlar om samlivet,och normen finns nedlagd i själva naturen. Vidhåller att Bibeln varnar för homosexualiteten, även om begreppet inte var känt då. Företeelsen som sådan beskrivs dock med sådan tydlighet att det är svårt missuppfatta att det är med varnande ordalag. Varför? För att skydda människosläktet från moraliskt fördärv.

Månggiftet är en annan problematik som missionärer flera gånger stött på, och jag tror inte det finns någon standardlösning som kan appliceras på alla. Men jag kan nämna ett exempel på hur det kan gå till, något jag läste om för några år sedan.

Dåvarande missionsföreståndare Krister Andersson var på besök i ett av de afrikanska länder man under många år missionerat. Väl där ställs han till svars inför de lokala församlingarna om hur det kan vara möjligt att samfundet i Sverige har pastorer som förespråkar och praktiserar homosexualitet. -Ni kom hit och lärde oss hur fel det var med bigami och vi lyssnade och övergav månggiftet till förmån för äktenskapet mellan en man och en kvinna. Innebär det här att vår kamp inte var värd något och att vi kan återvända till det vi en gång lämnat?
Ungefär så gick tongångarna. Här handlar det om troende som vänt om då de funnit en ny och bättre väg.

Idag diskuteras legalisering av flerpartnersrelationer på allvar. Frågan finns med på agendan främst bland de större politiska partiernas ungdomsförbund.

Min konklusion är att vi som kristna självfallet måste varna för avarterna i samhället. Ett resultat de för med sig är att människornas sinnen blir så pass avtrubbade att de blir oemottagliga för evangelium. Därför, medans dagen varar, får vi ropa ut ett omvändelsens och befrielsens budskap i Herren Jesus Kristus.
Anonym sa…
"Bibeltexterna handlar inte om äktenskapsliknande samkönade relationer eftersom dessa inte var kända i samtiden."

Det är en sanning med modifikation. Samkönade relationer som var "äktenskapsliknande" fanns inte för att det var fel enligt Gud. Sen beror det på vad du menar med det ordet? Menar du att det var sexuella handlingar hos samkönade så fanns det och ett äktenskap kunde inte/fick inte ingås med samkönade. Menar du att det skulle vara så att samkönade helt plötsligt i denna tidsålder skulle ha blivit mer benägna att vara trofasta till en partner så blir det andra problem, som att homosexualitet har uppkommit senare. Homolobbyn brukar kalla det för "sann homosexualitet". Men kontentan är att det inte behövs skrivas om några homorelationer när homosex inte är tillåtet enligt Bibeln.


"Jesus hyllade inte kärnfamiljen utan utmanade istället den biologiska familjens makt och uppmanade människor att sätta Guds rike först. Och Paulus beskrev äktenskapet som något som tillhör världen/systemet och tyckte det bästa var att inte gifta sig."

Detta är på samma sätt. Jesus säger inget om att familjer skall splittras för att familjer är dåligt och för att Guds rike skall sättas först. Och det har absolut inget att göra med om homosexuella ska få gifta sig eller inte. Det är redan klart i Bibeln, man och kvinna gifter sig och endast där får det finnas sexuella relationer. Paulus säger aldrig att man inte borde gifta sig. Han beskriver hur han hoppas att fler människor inte skulle gifta sig ,som är Herrens tjänare, så att dom har mer tid till att sprida evangelium.

Att en kristen inte helst skall gifta sig med en icketroende har inget att göra med homorelationer. Hur kan man få in homorelationer i alla möjliga texter i Bibeln?
Anonym sa…
Lite underligt att "kyrkan ska tvingas viga alla oavsett sexuell läggning" då den nya lagen inte är sexualneutral och inte inkluderar alla.
Anonym sa…
Berno/Tony.

Jag försöker inte frångå vad Bibeln lär, däremot tycker jag det är viktigt att se att skrifterna är skrivna i konkreta situationer för att kunna leva ut Guds budskap på bästa sätt idag. Och min tes (som jag kan ha fel i) är att samkönade sexuella relationer som syftar till livslång trohet, var en icke-fråga i skrifternas historiska sammanhang. Dom fanns inte. Däremot fördöms (vissa typer av) samkönade samlag/relationer i fem-sex bibeltexter. Tvistefrågan är väl om dessa fördömanden drabbar även nutida äktenskapsliknande samkönade relationer, eller enbart samkönade relationer som inkluderar otrohet, avgudadyrkan, prostitution och liknande. Själv är jag osäker här och tycker inte frågan är så solklar som ni tycker. NT:s dom över rikedom är otroligt mycket tydligare, men något som sällan används när man pratar om "samhällets förfall" och liknande. Här tycker jag Maranata har ett bidrag som är väldigt mycket mer relevant än homofrågan, i synnerhet som så få med en kristen bekännelse står upp mot mammonismen och för en enkel livsstil, ekonomisk utjämning, egendomsgemenskap osv.

Sen talar Jesus faktiskt om att splittra familjer på flera ställen, och han utmanar familjestrukturen på andra ställen och sätter Guds nya familj först (Lk 12:49-53, 8:19-21, 14:25- mfl), och Paulus säger att äktenskapet tillhör "världen" (1 Kor 7:33) och önskar att alla kunde leva som ogifta. Anl till att jag för fram detta är att vissa kristna gärna står på barrikaderna för att värna kärnfamiljen, som om detta hade ett messiansk värde, vilket jag är tveksam till. (Obs givetvis är Jesu s för trohet i äktenskap, omsorg om barnen osv)

Jag har inte sagt att äktenskap med icke-troende har med homorelationer att göra. Jag försökte göra en JÄMFÖRELSE. Hur vi än tolkar Bibeln så är detta nödvändigt eftersom skrifterna inte är direkt riktade till oss eller vår situation 2008. Jag menar att precis som Paulus inte ville riva upp äktenskap med icke-troende, trots att han eg. tyckte att dom var en omöjlighet, så borde vi på samma sätt inte nödvändigtvis riva upp äktenskapsliknande relationer även om vi skulle tycka dom är sjukt dåliga (tex sambo, polygami eller samkönade relationer). Det är en fråga om bättre och sämre, en sak är inte alltid rätt i alla situationer.
/Jonas
Anonym sa…
Jonas: "samkönade sexuella relationer som syftar till livslång trohet, var en icke-fråga i skrifternas historiska sammanhang. Dom fanns inte."

Ja, precis, dom var ju förbjudna. Sexuella relationer mellan samma kön var en synd och är det än idag. Cirka 2000 år mellan GT o NT och samma budskap, skulle inte samma budskap gälla idag? Varför, vart hittar du stödet för det i skriften?

"NT:s dom över rikedom är otroligt mycket tydligare, men något som sällan används när man pratar om "samhällets förfall" och liknande."

Här håller jag med i att det pratas för lite om det. Men att rikedom får en dom är inte riktigt sant. Jesus talar om att om man sätter rikedomen före Gud så är det en synd. Rikedom som används rätt är inte fel enligt Jesus, han kritiserar enbart när pengarna har blivit som en avgud, Mammon.

"Sen talar Jesus faktiskt om att splittra familjer på flera ställen, och han utmanar familjestrukturen på andra ställen och sätter Guds nya familj först (Lk 12:49-53, 8:19-21, 14:25- mfl), och Paulus säger att äktenskapet tillhör "världen" (1 Kor 7:33) och önskar att alla kunde leva som ogifta."

Jag har läst Bibeln under många år och har aldrig läst något sådant.

Lukas 12:49-53 pratar om hur tron på honom kommer att splittra familjer. 8:19-21 pratar om att alla är i Jesu familj, om dom gör som Gud säger. 14:25-, jämför med Matteus 10:37, pratar helt enkelt om att man måste älska Jesus mer än sina närmaste för att behaga Gud. Inte någonstans står det att kärnfamiljen är dålig och något Jesus är emot.
1 Kor 7:33, om man fortsätter att läsa bara ver 34 så ser man att det handlar om att man kan behaga Gud mer när man inte behöver behaga sin make/maka. Vers 38 säger, "Alltså: den som gifter bort sin ogifta dotter gör något bra, och den som inte gifter bort henne gör något som är ännu bättre." Alltså inte att det är dåligt med giftemål. Skulle vara väldigt konstigt annars. Gud pratar om familjen i hela Bibeln, man, kvinna och barn, och även om man, kvinna utan barn.

"Anl till att jag för fram detta är att vissa kristna gärna står på barrikaderna för att värna kärnfamiljen, som om detta hade ett messiansk värde, vilket jag är tveksam till."

Jag använder inte "kärnfamiljen" för det har blivit som ett slags skällsord. Jag kallar det, "En vanlig familj". Messianskt värde vet jag inte riktigt vad du menar med, men det är helt klart ett bud från Fadern själv att en man och kvinna ingår äktenskap. Skulle det varit andra familjekonstellitioner som, man och man, skulle det stått med i Bibeln. Eller så har "sanna homosexuella" helt plötsligt uppstått i vår tidsålder vilket jag tycker är väldigt långsökt.

"Hur vi än tolkar Bibeln så är detta nödvändigt eftersom skrifterna inte är direkt riktade till oss eller vår situation 2008. Jag menar att precis som Paulus inte ville riva upp äktenskap med icke-troende, trots att han eg. tyckte att dom var en omöjlighet,..."

Skrifterna är riktade till oss idag på samma sätt som då, du hittar inget i Bibeln som säger att Gud har ändrat sig om hur man ska leva, tvärtom så står det att om man inte gör som det står så kommer under domen och den eviga elden. Paulus tyckte inte att dom äktenskapen var en omöjlighet, står inte någonstans. Han säger att man inte borde gifta sig med en otroende att det skapar problem.

Mvh Tony
Anonym sa…
Berno Vidén!

När man läser dina konservativa tolkningar på vad just du anser är homosexuellt, börjar man nästintill ana oråd gentemot dina närmaste. Du är rädd för det okända liksom många andra av dina tidigare förebilder i den kristna oredan! Din rädsla uttrycks i din text med att homosexuella är mer glättiga än heterosexuella människor. Glättiga? Tror du att homosexuella är mer muntra än heterosexuella? Om vetenskapen skulle bevisa att så är fallet, skulle det då vara ett problem eller ett hot mot människan? Den glada livsstilen som du menar uttrycks i media är snarare en frigörelse mot konservativa bakåtstridande människor som du. Jag ska vara helt ärlig. Jag är varken religiös eller homosexuell och jag har liksom många andra människor påverkats av den kristna kulturen i Sverige. Vad jag förstår så är essensen i kristendomen att man skall behandla och respektera alla människors lika värde. Du verkar dock vara av en annan uppfattning vilket förvånar mig med tanke på din respektabla position som missionär. Om du i ditt arbete hamnar i en situation där ett homosexuellt par är behov av akut hjälp, vad skulle du göra då? Predika om att de syndar? Kom ihåg att det är du som nämner dygd!

Se dig själv i spegeln och fundera över hur din spegelbild skulle kunna förändras till god moral och att älska alla människor på jorden oavsett om de är homosexuella eller heterosexuella.

Markus
Berno sa…
Markus, det här är inga konservativa tolkningar om vad jag anser. Snarare är det ett rop i desperation över den mänsklighet som är på god väg att totalt tappa fotfästet i vårt sexualliberala samhälle. Blunda inte för problemen vi omges av, något som kanske främst speglar sig i dagens skolor. Försök istället att hitta roten till det onda, och du kommer förvånas över hur värderingar som idag matchas fram som något gott och vägledande inte är något annat än ett nedbrytande av människans identitet.

Förutom den ordning som finns nedlagd i själva naturen, som en hjälp för människan att upprätthålla ett sant människovärde, ser vi hur Bibeln tydligt varnar för den homosexuella livsstilen som något fördärvligt. Bibeln varnar för omoralen överhuvudtaget, såsom egoismen, otroheten, materialismen hatet osv. Det är ett budskap som inte enbart riktar sig till kristna, utan till alla människor. Jag kan ändra på mitt budskap och anpassa orden till den idag rådande kulturen, men det skulle ändå inte förändra situationen för alla de människor som fallit offer, inte för det du kallar den kristna kulturen (nu vet jag inte vad du lägger i de orden), men däremot för den våg av liberalism som sköljer in över oss.

I mitt arbete möter jag många olika människor med allahanda typer av problem. Självklart försöker jag hjälpa dem på det sätt jag kan utan att fördenskull inge falska förhoppningar. Alla människor är syndare, även du, och det finns bara en väg att bli fri från synden, vilket sker genom omvändelse. Det handlar inte om att katalogisera någon speciell synd.

Den bästa spegel att se sig i är Guds ord. Där uppenbaras sanningen om varje människa och ingen lär kunna upphöja sig själv efter ett sådant möte. Men Gud är nåderik och utplånar synden, vilken han hatar, för att rädda syndaren, vilken han älskar.
Anonym sa…
Berno. Det jag fortfarande inte förstår är att du tycks värna om en kristen kultur och se på sekulariseringen som ett "förfall". Har jag uppfattat dig rätt? Från mitt perspektiv så tycks det gå stick i stäv med Maranatas grundsyn, som väl innebär att Guds folk måste gå ut utanför lägret och alltid är en utsatt minoritet? Du vurmar väl inte för någon konstantinsk statsreligion? Jag tycker sekulariseringen, åtminstone samhällets frigörelse från kristendomen, är ett positivt skeende, som kan hjälpa oss som Jesus efterföljare att på nytt hitta tillbaka till våra rötter. Vi ska inte förvänta oss att samhället följer "kristna värderingar"!
/Jonas
Berno sa…
Jonas, jag tror att den konstantinska statsreligionen är utgångspunkten för den historiska kyrkans stora avfall. Kyrka, i ordets ursprungliga bemärkelse, och stat går aldrig att förena. De båda har vitt skilda utgångspunkter för sina vägar och även skilda mål. Jag tror att den inriktning samhället har tagit idag, med en sekteristisk syn på dem som håller sig till Jesus Kristus som Herre och hans ord som vägledare, är ett tydligt tecken på att vi lever i det Bibeln kallar för den yttersta tiden, att det vi ser är en förutsägbar utveckling som överensstämmer med Guds ord.

Då jag ser avfallet i samhället och offren som dagligen utsätts för en statligt styrd ideologisk indoktrinering i humanismens namn, tror jag inte att vi, exempelvis genom politisk lobbyverksamhet, kan räkna med någon positiv reformation. Det är kd ett tydligt exempel på. Däremot är det vår skyldighet att varna för utvecklingen. Det finns människor i samhället som behöver få höra vad Guds ord har att säga om vår tid.

En annan sida av saken är att vi som föräldrar också har ett ansvar gentemot våra egna barn. Kan vi med gott samvete skicka dem till samhällets skolor och låta dem matas med statens ideologi från det de är små dagisbarn till dess de uppmår nästan vuxen ålder. Eller ska vi själva ta ansvaret genom att plocka ut dem från skolorna och själva börja undervisa? Det handlar om en kamp, och visst borde vi ta mer tillvara de mänskliga fri- och rättigheter som fortfarande finns för att själva ge barnen en rätt och sann grund att stå på.

Historiskt sett tror jag den kristna församlingen haft en enorm betydelse för Sverige. Då pingstväckelsen för hundra år sedan bröt fram i landet var det under en mycket speciell besökelsetid och många trasiga familjer blev upprättade. Pubar fick stänga då ingen längre besökte dem osv. Man skulle kunna kalla den epoken för en djupgående reform av det svenska folkhemmet, något som tyvärr så småningom bidrog till att pingströrelsen övergav sin ursprungliga linje och började arbeta politiskt.

Idag är situationen helt annorlunda. Avkristningen är ett faktum och hatet mot evangelium återspeglas genom media och myndigheters ageranden. Det behöver vi upplysa om och varna för. Inte för att åstadkomma en förbättring, men för att väcka människor till frälsning.

Johannes döparen hamnade i fängelse pga att han tillrättavisade en hednisk kung över ett otillåtet förhållande. Petrus sa till sina åhörare innan de hade omvänt sig att de skulle låta frälsa sig ifrån detta vrånga släkte. På samma sätt får vi varna för avarterna och ropa ut omvändelsens budskap, så länge dagen varar.
Anonym sa…
Men är "avkristningen" något bra eller något dåligt? Jag menar att den är något bra som vi borde vara tacksamma för! Ett världsligt samhälle kan aldrig vara kristet, en sån kristendom är bara kristendom till namnet. Sekulariseringen är därför något positivt, äntligen vågar samhället vara det den är. Om världen får vara värld och församlingen församling så gagnar det alla.

Jag är rädd att många inte hör det du säger som en inbjudan till omvändelse, församlingsgemenskap och ett annat, attraktivt sätt att leva, utan istället som en längtan tillbaka till den tid då kyrkan med tvång och våld bestämde över allt och alla. Det hjälper inte att det inte är din avsikt, om man predikar ett budskap måste man också fundera över hur det uppfattas.

Inte heller förstår jag hur du kan tala om ett avfall idag i samhället. Som om samhället någonsin varit kristet. Avfallet skedde när människan gjorde uppror mot Gud, och inte när Sverige slutade vara "kristet". Man kan bara falla om man står upp, och samhället i stort har aldrig stått upp inför Gud.

Dessutom tycker jag det är oklädsamt för troende att hela tiden oja sig över påhopp och attacker. Var tog lydnaden för Jesus pepping att dansa av glädje vid orättfärdiga påhopp vägen? På dig/er låter det inte sällan som om förföljelse var något onaturligt. Det är tvärtom, detta är det naturliga tillståndet för Guds församling och inget att förvånas över. Korset är den troendes kall.

/Jonas Lundström
http://blog.bahnhof.se/wb938188
Anonym sa…
Korset är den troendes kall. Amen till det.

Håller med i mycket av det du skriver Jonas. Men jag tror ändå att det är värt att lyfta fram hur klyftan mellan värld och församling växer.
Inte på så vis att man ojar sig som du säger. Utan snarare som en påminnelse om att Jesus kommer snart. "Lyften upp edra huvuden".
Jag tror att det kan vara bra både för den troende och för den icke-troende att påminnas om hur lite värld och församling har gemensamt, och samtidigt hur snabbt avståndet ökar.
Det måste ju på något sätt fungera som en väckarklocka, som antingen manar till omvändelse för den icke-troende, alternativt helgelse för den troende.
För allt det vi ser hända, visar ju på att en uppgörelse måste ligga framför. Eller?
Berno sa…
Jonas, förstår inte riktigt vart du vill komma. Det finns många olika samhällen med vitt skilda kulturer, tro osv. I Dominikanska Republiken, där jag befinner mig, är var och varannan invånare katolik. USAs president bör, för sin popularitets skull, vara anhängare av någon kyrka. I Sverige får vi fler och fler sk ateister samtidigt som en flumkristendom med klosterliv och retreater nästlar sig in i kristenhten med resultatet att man blir oemottaglig för evangelium. I andra länder präglas befolkningen av buddism, islam, kapitalism eller kommunism. Oavsett hur samhällsklimatet ser ut är församlingen ett annorlunda folk, med sin hemvist i himmelen och med sitt speciella uppdrag här i tiden.

Visst kan ett samhälle avfalla. Enligt Rom 13 är överheten satt att vara till skräck för den som gör vad ont är, inte för de som gör det goda. I den meningen har Sverige avfallit, när det onda upphöjs till norm och det goda bekämpas. Upp. 13 visar på hur vilddjursstaten växer fram, frammanad av folkmassan. Gud satte gränser som för länge sedan har överskridits. Det ska vi förkunna och tala om för folket och samtidigt presentera ett omvändelsens och ett hoppets budskap.

Det du ser som ojande över påhopp och attacker vill jag snarare kalla rop om omvändelse. Jag har ingen anledning att klaga, för jag vet på vem jag tror. Men visst får vi gråta då vi ser utvecklingen i världen. Det är ju dessa människor vi är kallade att vinna för Gud. Jeremia grät inte över sin egen lott men däremot över folket och nationen. Jesus grät över Jerusalem.

Jag är inte förvånad över utvecklingen som inte är något annat än en uppfyllelse av Jesu ord i exempelvis Luk 21. Vi ser för varje dag som går hur församlingens saliga hopp närmar sig. Som Anonym skrev, så får vi lyfta upp våra huvuden, ty vår Förlossare nalkas!

Anonym, håller med om att det ligger en uppgörelse strax framför, men vi har en anförare som redan besegrat ondskan! Mitt i striden finns en trons vila och den får vi uppleva i den dagliga församlingsgemenskapen.
Anonym sa…
Det jag vill komma till är att Sverige anno 2008 inte nödvändigtvis är mer avfallet än något annat samhälle, och att samkönade äktenskap knappast är ett bra kriterium som avslöjar detta avfall.

Paulus säger inte i Rom 13 att överheten ibland är god och ibland ond. Rom 13 beskriver den hedniska, förtryckande överheten som härskade över romarriket med all dess synd och elände, och beskriver hur just den demoniska överheten är en tjänare åt Gud. Och just detta Romarriket var med och korsfäste Messias (det måste väl ändå vara höjden av avfall?). Upp 13:s beskrivning av Romarriket som ett odjur och Rom 13 är tillsammans en sann beskrivning av varje överhet. Överheten har alltid ett demoniskt ansikte och är alltid fallet, överheten tillhör det som Paulus kallar för Makterna. Därför har också överheten, oavsett vilket namn den gått under, alltid förföljt Guds sanna församling.

Jag antar att er tolkning av detta hänger samman med er syn på den sista tiden (dispensationalism). Själv tycker jag inte detta synsätt är tillräckligt bibliskt, och jag har ingen aning om hur långt det är kvar till Jesus kommer. Därför har jag heller inget behov av att se extra mycket avfall i samhället för att kunna konstatera att det är den sista tiden. Det vi vet är att vi lever i tiden mellan Andens utgjutande och det kommande riket.
/Jonas
Berno sa…
Det finns likheter i historien på det vi möter i Sverige och Europa idag. Avfallet är globalt och upprepar sig. Du behöver inte haka upp dig på homosexualiteten som ett tecken. Den utgör enbart en detalj i ett stort sammanhang. Jag tror inte heller att det måste till en enorm eskalerande ondska innan Jesus kommer. Som jag lärt känna Bibeln så får vi vänta honom varje dag, vilket var en sanning även för de första kristna. Att leva i tillkommelsen blir något av en livsstil.
Det finns inget speciellt tecken som måste hända innan Jesus möter sin församling på skyn. Det kan äga rum idag, imorgon eller längre fram i tiden. Däremot talar Bibeln om vissa händelser som ska äga rum i den yttersta tiden vilket är en annan sak. När vi möter dessa vedermödans preludier bör vi vara uppmärksamma.
Anonym sa…
Jag håller med dig Berno och anser att samhället håller på att tippa över åt fel håll. Du tar upp många frågor som är högaktuella och du gör det bra.
Jesus är svaret för mänskligheten, och alla är syndare, tills de tar emot Guds nåd och frälsning. Felet med människor är att de är så avtrubbade att de inte kan se klart vad som pågår.
Jesus lever idag och gör under.
/Maria
Anonym sa…
Jag blir nästan rädd när jag läser vad du skriver. Att göra skillnad på människors värde på grund av sexuell läggning? Kom ut ur bibeldimman och se verkligheten! Varför blir du så rädd? Vad är det som är fel med ett homosexuellt äktenskap? Att älska någon av samma kön känns såklart precis lika dant som att älska någon av det motsatta.
"Den homosexuella livsstilen glorifieras av media. Förskönande hemmahos-reportage...". Var snäll och tala om för mig vad som skiljer en homosexuell människas vardag från en heterosexuell. Jag är nämligen heterosexuell själv men har vänner som är bi- eller homosexuella. Deras livsstil är precis lika dan som min egen, bortsett från vilka de älskar och älskar med. Var även god och förklara det "osunda" i denna enligt dig annorlunda livsstil!
Anonym sa…
Jag tror att Jesus grät dagen du skrev det här inlägget. Jag riktigt skäms över att du kallar dig kristen. Hur kan det komma sig att så många, inklusive du själv, lägger ner tid på att skriva hur fel det är med homosexualitet, när det faktiskt inte skadar NÅGON.
Skriv om våldtäktsmän istället, mördare, nazister, där har vi ondska. Du koncentrerar dig på helt fel saker. Vi är alla guds barn, och jag kan inte se hur kärlek skulle vara fel?