FRA kan lätt lagra åsikter

Mot folkets tydligt uttalade vilja trampade allianspartierna känslokallt in i riksdagen med storstövlarna på och lämnade sin DNA på den ödesdigra ja-knappen. Med knapp marginal röstades för att ditt och alla andras liv från och med 1 januari 2009 inte längre räknas som privat. Den enda borgerliga ledmoten som röstade mot den egna partilinjen säger sig vara i chocktillstånd. Tekniken för avlyssning av folkets totala kommunikation finns redan och enligt uppgift har FRA (Försvarets Radioanstalt) under de tio senaste åren lagrat mängder av kommunikationsdata, i strid mot lagen.

Riksdagen ska enligt lag vara folkets röst gentemot det allmänna. I praktiken har det kommit att bli ett serviceorgan för en mindre maktelit. Vi ser redan idag hur regeringen arbetar fram lagar som kraftigt inskränker medborgarnas yttrande- och åsiktsfrihet, och nu också meddelarfriheten. Vem kan lita på att en stat med sådan stalinistisk tåga inte godtyckligt kommer snoka i folkets privata elektroniska post för att jaga icke passande åsikter?

En omdelbar reaktion av nya lagen är att Sverige går miste om stora investeringar från multinationella företag. De kan inte tänka sig operera på en marknad där de kan bli avlyssnade.

I Sverige råder religionsfrihet på pappret. Verkligheten ser annorlunda ut. Ordets förkunnare ställs inför rätta pga uttalade åsikter, friskolor förbjuds ha kristendomsundervisning på schemat och nu vill regeringen även mer eller mindre omöjliggöra privata initiativ som exempelvis hemundervisning.

FRA-lagen strider även mot Regeringsformens 2 kap 2 § där det står att "varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende." Medborgaren blir genom nya lagen berövad den rättigheten, då det inte längre går att uttrycka sin åskådning utan att veta ifall FRA lagrar och använder uppgifterna i något syfte.
Med statligt legaliserad avlyssning är risken överhängande att medborgarnas åsikter kommer registreras, naturligtvis underförevändning av något gott syfte.

Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, är synnerligen aktuell idag. Beskrivningen av det totalitära samhället med total kontroll över medborgarna är inte längre något futuriskt science fiction. Vi möter det idag, med vår egen nation som föregångsland för hela Europa, där all kritik tvingas till underkuvenhet. Det profetiska Ordet går i uppfyllelse:
"Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal."

Kommentarer