Arbetsdomstolen dömde rätt

Helt korrekt gjort av Arbetsdomstolen att döma Svenska kyrkan för att ha avskedat en av sina präster pga en kärleksaffär. I samma kyrka tillåts präster arbeta som begår värre synder än som i det aktuella fallet. Exempelvis höjs homosexuella präster till skyarna och uppmuntras att sprida den ogudaktiga samlevnadsformen vidare. Men vad spelar det egentligen för roll? Svenska kyrkan är i hela sitt väsen ändå så långt borta från Guds ord att den inte kan ses som något annat än en profan arbetsplats, och där ska väl lika regler gälla som i samhället i övrigt.

Däremot då man talar om Guds församling så hade kyrkans förfarande varit mer korrekt. Bibeln fördömer otroheten och har tydliga anvisningar för hur en församlingsföreståndare bör vara.

För övrigt, enligt Bibeln så anställs det aldrig någon präst eller pastor att leda en församling. Det tillvägagångssättet är av mycket senare datum med rötter i den gamla romerska hednakulturen. Enligt Guds ord är alla troende, var och en, ett levande prästerskap, satta att betjäna varandra i en fungerande församlingsgemenskap. Det finns ingen annan än Jesus Kristus som kan fungera som medlare mellan Gud och människan.

Vad följer då härav, mina bröder? Jo, när I kommen tillsammans, så har var och en något särskilt att meddela: den ene har en psalm, den andre något till undervisning, en annan åter någon uppenbarelse, en talar tungomål, en annan uttyder; allt detta må nu ske så, att det länder till uppbyggelse.

Kommentarer

Anonym sa…
"Kærligheds"affære? Hvad har en affære med kærlighed at gøre?
Berno sa…
Nikolaj, Ingenting. Men det är ett uttryck som används ofta i det svenska språket