Vilseledande manifestation

Delar av svensk kristenhet har enats om att med minsta gemensamma nämnare som grund visa att man är många. Tillsammans är vi starka! ljuder parollerna med politisk ton på liknande sätt som andra rörelser vill göra sin röst hörd, och till råga på allt används jesusnamnet som en gemensam grund för "manifestationen".

Varför denna kritiska röst? Av den enkla anledningen att den Jesus som presenteras med exempelvis romersk katolicism som grund kan inte bli annat än vilseledande. Inte heller kan den svenska lutherska kyrkan med sina sakrament och massanslutning genom medlemsskap och barnbegjutning representera Bibelns Jesus. Förvirringen blir total.

Varför är inte Jehovas vittnen inbjudna att delta? Eller mormonkyrkan? De läser också Bibeln tillsammans med sina övriga läror. Varför ges inte utrymme för den messianska rörelsen med sin gärnings- och ceremonilära att delta i sammanhanget då andra block inom den mer accepterade kyrkofamiljen som ortodoxa och katolska företrädare får husera fritt i sammanhanget? Det ena är inte mer vilseledande än det andra.

Gud ger liv och frågar visserligen inte efter vilket sammanhang du står i, om du är katolik, lutheran, ortodox, pingstvän, maranatavän, baptist eller något annat. Frälsning finns enbart för individen i ett personligt ställningstagande till Jesus! Den ekumeniskt karismatiska rörelsen spelar på människans känsloliv och längtan efter ett möte med Gud. Andedöpta katoliker tas som försvar för att erkänna katolska dogmer osv.

Bibelns budskap är dock entydigt! Vägen till fräslning är en och omvändelsen från det gamla är nödvändigt för att komma in i det nya livet. Gå ut till Jesus utanför lägret för att bära hans smälek är Hebreerbrevets budskap. Det finns inget kyrkosystem som kan frälsa någon. Snarare är det tyvärr så att kyrkans traditioner skymmer den verklige Jesus. Jesusnamnet kan aldrig bli synonymt med sakramenten eller helgontillbedjan. Jesus har inget med stolta katedraler eller överdådiga tempelbyggnader att göra. Gud bor inte i hus gjorda av människohänder och låter sig inte heller betjänas därav.

Hoppets budskap säger oss att Jesus kommer snart! Den proklamationen medför en livsstil som bekänner sig vara gäst och främling här i tiden, men som har sitt medborgarskap i det nya Jerusalem.

Följande väckelseappell av Arne Imsen, inspelad 1970, är idag mycket aktuell:

"Jag har en känsla av att hela den västerländ­ska kulturen står i lågor. Och det finns ingenting som kan rädda den. Den kommer att gå emot sitt totala kaos! Men vi vet att Jesus kommer!
Och den här veckan som ligger bakom har sanningen om Jesu tillkommelse varit som en eld i mitt bröst. Jesus kommer! Jesus kommer! O, måtte vi ropa ut att Jesus kom­mer, älskade vänner!
Och ska vi vinna män­niskor för Jesus går det icke med halvdana insatser, utan då måste vi helt enkelt överlämna oss helt åt Jesus!
Jag tycker att det är så allvarligt. Därför att du vet att Jesus kommer! Och du vet att Jesus kommer! Vi sitter inne med tidernas i särklass största sensation, ty förmodligen lever du och jag i den genera­tion som kommer att få vara med om det här bokstavligt!
Och ändå kan människor ägna sig åt något sådant spegel­fäkteri som politiskt arbete, social verk­samhet, som icke är någonting annat än ett utanpåverk - när Jesus kommer!"


Kommentarer

Syndare sa…
Hej, Berno!

Instämmer i allt du skriver - din kritik av utanverk och skymmande traditioner. Och du har förstås rätt i att om man går på djupet uppstår frågor om vem som var inbjuden och varför; var man borde dra gränsen och vem som bestämmer. Och också vilka märkliga läror som kan gömma sig i de kyrkor som var på plats.

Men var inte poängen i manifestationen just manifestationen av Jesus, Guds Son, vår Herre? Den nicenska trosbekännelsen lästes och det var väl därför Jehovas vittnen och messianer inte platsade?

Jag var på plats och tyckte ändå att evenemanget var lyckat just därför att det fokuserade på tron på Jesus som sann Gud och sann människa, just det som jag antar att du också poängterar. Jag har svårt att se att det finns någon perfekt församling. I brist på en sådan var detta i alla fall ett gott försök.

I övrigt, stor respekt till dig för ditt arbete som missionär.
Anonym sa…
Du som jobbar i ett katolskt land borde väl ha större koll på katolsk doktrin. För en femtiolapp så kan du köpa Katolska kyrkans katekes - det vore väl investerade pengar.

Samma fenomen som du själv utgör - fast tvärtom - finns i protestantiska länder. Många katoliker i Sverige tror att protestanter inte tror på under och tecken och att vi inte tillber Gud utan bara ber till honom.

Tendensen att söka bekräftelse på sina illvilliga övertygelser istället för att söka sanningen är väldigt tråkig.
Anonym sa…
Hej Berno,
Jag undrar på vilka grunder du uttalar dig, önskar att du varit där och fått en lite klarare bild av det hela. Ditt inlägg verkar lite förvirrat och inte särskilt välgrundat. Jag uppmuntrar dig till att lägga mer tid på research, då skulle ditt inlägg få mer tyngd, nu ger det mer ton av bitterhet.

Guds goda över dig och arbetet i Dominikanska Republiken
från en "missionärskollega" i Sverige
Guds Frid Berno! Jo den fabricerade enhetsläran med tillsats av falsk kärleksförkunnelse kommer alltfler att "köpa" den ekumeniska enheten, vilken leder till katastrofala följder för envar och varje församling som beträder vägen till ROM, Vad det blir av det Ekumeniska mötet i Lyon i år 2009 kvarstår att se, men ett vet vi svåra tider ska följa! Nu har man som sagt snart samlat allt och alla vid samma bord, så det lär bli ett "topp" Mäte!Jag menar möte! Fridshälsningar Leif!