Paulus kulturanalys

Att Domkyrkan återigen öppnar sina portar för ecce-homo är inte på något sätt förvånande. Svenska kyrkan har föga med biblisk kristendom att göra. Det är svårt att överhuvudtaget finna några gemensamma nämnare mellan nya testamentets församlingssyn och den tradition och religion svenska kyrkan representerar.

Ecce-homo är en skymf mot evangelium. Bibeln förkastar den livsstil som presenteras i utställningen. Den utgör en motsats till vad Guds församling står för. Men samtidigt speglar utställningen de avgrundsbrunnar som det svenska samhället öppnat för och som även funnit sina vägar in i svensk kyrklighet. Paulus analys av det kulturella och religiösa livet i det gamla Rom är mycket träffande och idag mycket aktuell:

"Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen.
Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem.
Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt.
Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade.
När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar
och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur.

Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar.
De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen.
Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;
sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.
Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting. " (ur Rom 1)

Kommentarer

Anonym sa…
Skökoväsende...
Ja det är sant att Svenska Kyrkan,den protestantiska kyrkan är en del av skökoväsendet som den falska enhetssträvan med Katolska kyrkan är.
Den protestantiska lutherska kyrkan förvaltar inte Guds rikes sanningar utan draksådden av kristen liberalism och humanism ser vi nu verkningarna av.
Träd ut ur denna skökokyrka!
Profet
Viola Fredriksson
Anonym sa…
"Bibeln förkastar den livsstil som presenteras i utställningen. Den utgör en motsats till vad Guds församling står för."

så må det vara. likväl är det så att evangelierna beskriver Jesus, Guds son, som den som umgicks med syndare, till de lärdas stora förtret.

så istället för att att skriva bibliskt korrekta bloggar som så många andra, kanske lösningen ligger i att skaffa sig mer än värdekonservativa kristna vänner och i förtrolighet tala om Guds vägar, med människor som har en annan åsikt än en själv. /Staffan
Jesus umgicks med syndare. Det är väldigt viktigt att hålla isär synden och syndarna. Gud hatar synden men älskar syndaren.
Jesus dog för syndaren men han rättfärdigar inte synden.
När man vill både Jesus och synden
anpassar man Jesus efter synden krydar till med ordet "älska" och drömer om att allting är okej.
Men då är man långt bort ifrån saningen . Jag menar bibels saning.
Anonym sa…
Att blanda in katolska kyrkan i det här är obegripligt okunnigt. Är det någonstans dessa bilder aldrig kommer att visas så är det i katolska kyrkan. Och är det någonstans man behandlar sin kyrka som en helig plats så är det just i den kyrkan.

MVH
Anja
Anonym sa…
Sjalvfallet alskar Gud syndaren, vem det an ar. Av den anledningen ar jag sjalv fralst. Gud alskar syndaren och fordomer synden, som sagt. Haller med helt och hallet.

Att ga emot eccehomoutstállningen ar att bekampa synden och varna syndaren. Att varna for utlevd homosexualitet ar att bekampa synden av karlek till syndaren.

Evangelium ar ett befrielsens budskap med makt att forvandla det till synes mest hopplosa fall.

Ocksa viktigt att tala med manniskor av annan asikt. Det ar val dem vi vill vinna for evangelium?
Anonym sa…
Det är inte Gud som hatar oss homosexuella. Det är ni inom den kristna extremhögern som hatar oss. Jag tycker det ärr det inte dags att ni slutar hets och ber om ursäkt för allt ni utsatt oss för? Många homosexuella världen över får utstå våld och diskriminering som en direkt konsekvens av det ni predikar.
Anonym sa…
Jag är troende Ryska Ortodoxa Kyrkan. Där kvinnan är kvinna och man är man. Vi accepterar inte samma som den svenska kyrkan gör. Därför finns inga andra man, man kvinna, kvinna. Där finns bara man kvinna, det är i mitt tycke mycket naturligt, så skall det vara. Jag är troende i Ryska Ortodoxa Kyrkan. Jag vill inte sponsra en festival för bögar och flator. Dom kan sponsra sin festival och hålla för sig själva, jag tycker att det är sjukt i det svenska samhället. Jag måste säga min mening. Jag vill absolut inte betala en krona det jag inte tror på. Bögar och flator kan ha sin festival utan svebska skattebetalare