Ofattbar tragedi för Burmas befolkning

Det är knappt man mäktar med att läsa om hur cyklonen Nagris i ett enda slag skördat tiotusentals offer och gjort miljoner människor hemlösa.

Att hjälporganisationer som snabbt kan vara på plats dessutom hindras av landets ledning är ofattbart. Enligt uppgift måste den som vill göra en insats först förhandla med regimen.
Som missionär i Dominikanska Republiken har jag vid några tillfällen varit närvarande vid liknande katastrofer, men i mindre skala. Senast under förra året drog stormarna Noel och Olga in över ön och orsakade svåra översvämningar över stora delar av landet. Många omkom och ännu fler förlorade sina hem.

Då vi fanns på plats kunde vi komma flera hundra familjer till snabb hjälp med mat, kläder och annat som var akut. Detta tack vare bedjande och offrande medmänniskor från Sverige och Norge. Har du möjlighet att bidra till hjälp för dem som drabbas i naturkatastrofer eller andra olyckor, så tveka inte.

Livsmedelskrisen är också alarmerande och skapar oro i hela världen. I bl.a. Somalia har protesterna från hungriga människor krävt flera människoliv och i Egypten förvärrar korruptionen matbristen.

"Sänd ditt bröd över vattnet, ty i tidens längd får du det tillbaka. Dela vad du har i sju delar, ja, i åtta, ty du vet icke vilken olycka som kan gå över landet."

Kommentarer