Mondex – pengar i din högra hand

På tal om övervakning och säkerhet. Litet som ett riskorn i var mans ägo. Så kan man beskriva framtidsvisionen som tekniskt sett redan är här. Vad som fattas ännu innan en massiv lansering kan äga rum är globala och lokala justeringar inom lagstiftning och konstitutioner. Det handlar nämligen om människans integritet och som man säger, hennes säkerhet.

Ett nyutvecklat chip som gör kreditkort och fysisk valuta överflödigt är redan tillverkat i miljarder exemplar. Det används redan för att förekomma oönskade kidnappningar och bedrägerier. Bio-chipet, vilket inte är längre än 7mm och .075 mm brett tillverkas av telecomjätten Motorola med varumärket Mondex Smartcard. Chipet innehåller en transponder som drivs av ett uppladdningsbart batteri vilket laddas upp av den egna kroppstemperaturen.


Redan idag är över 250 multiföretag och 20 länder involverade i distribitionen av Mondex och många länder är ”priviligerade” att använda systemet. Bland dem återfinns Storbritannien, Kanada, USA, Australien, Nya Zeeland, Israel, Hong Kong, Kina, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand, Indien, Taiwan, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panama, Honduras, El Salvador och Brasilien.


Målet med Mondex är att skapa större säkerhet och kontroll på världsmarknaden genom att så många medborgare som möjligt ska bli bärare av chipet. Bara i research för att utröna var i människokroppen chipet bäst ska kunna placeras har utvecklarna använt mer än 1,5 mijoner US-dollar. De har kommit fram till att i huvudet, strax under skalpen, och på insidan av framförallt den högra handen, är de i särklass bästa placeringarna.


Om bio-chipet placeras i någon form av kort kommer det även fortsättningsvis medföra allvarliga problem. Chipet kan manipuleras och förfalskas och information kan stjälas eller förloras. Kortet måste även bytas ut efter något eller några år. Inom marknaden i stort kommer fysisk valuta vara en alltför osäker form att arbeta med.


Enligt Motorola inför den utveckling vi ser i världen idag så finns det bara ett säkert sätt att frånga bedrägerierna... ”Plantera bio-chipet i högra handen eller i pannan.” Därifrån kan det inte avlägsnas. Om det ändå skulle plockas bort så blir chipet smittat av lithiumet och kemikalierna i mikrobatteriet. GPS-systemet kommer då att direkt upptäcka förlusten och myndigheterna informeras.


Själva namnet Mondex betyder ”Money on your hand” - pengar i handen (MON = MONetary, DEX = DEXter = Right hand side).


Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.
Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex. (Upp 13:16-18)


Kommentarer

Anonym sa…
Intressant. Källor?
/Jonas Lundström
http://blog.bahnhof.se/wb938188
Anonym sa…
Hej, det är en verklighet redan nu, ja.... på http://www.flammor.com/ kan man läsa vad Holger Nilsson har att säga...
/Maria
Berno sa…
Jonas, googla på "verichip" och "Mondex Smartcard" var för sig eller tillsammans så får du fram mycket intressant information. Vad som fick mig att hitta de här sidorna var en powerpoint-presentation jag fick via mailen. Ge mig en mailadress så skickar jag den. /berno<(snabela)soffan.se
Anonym sa…
Du skriver om ett GPS-system, som direkt upptäcker förlusten. Vet inte om det är ett missförstånd, men jag har svårt att tänka mig att en GPS-mottagare får plats i en sån liten pryl. Ännu mindre en sändare.
Annars en intressant text.
Anonym sa…
Precis Berno! Det är nära nu! Men frivilligheten finns nog kvar t.o.m. antikrist.. Gjorde en intressant iaktagelse för ett tag sedan via Dagens Industri att Frimurarorden i Sthlm provar ett system med fjärravkänning och chips från svenska företaget Trac Technology..
Ingen fruktan här! Räta på ryggen, Herren kommer snart som segraren!
Mvh
L. Ove S.
Berno sa…
anonym, det där huruvida gps används eller inte kan jag inte svara på, då jag saknar den kunskapen.

L. Ove S, intressant iaktagelse om frimurarorden. Har du möjligen tillgång till artikeln?
Anonym sa…
Hej igen, Berno! Beklagar att jag inte tagit mig tid att svara. För svaret jag har är kort. Jag råkade notera ett pressmeddelande från Trac Technology i DI där framgår bara att de skall införskaffa ett inpasseringssystem kallat secureALL till deras lokaler (frimurarorden). Ser att det finns kvar på DI.s "sockwatchs" och Trac tech och som en punkt på deras bokslutskommentar för (jan-dec 07). Ja som du säkert förstår så ser jag det som en möjligt öppningsväg för övermakters intåg i världssystemet vi har ju illuminati osv som finns där "i mörkret".. Antar att du tex läser av Holger Nilsson på flammor,com mm..
Ståndaktig i Herren, L. Ove S.
Berno sa…
L Ove S. Tack för informationen. Jag ska söka vidare och så får vi återkomma med nya publiceringar av sådant material som känns angeläget. Gud välsigne dig! /Berno