Maranata agar inga barn

Som vanligt ger tidningen Dagen utrymme för nedsättande påståenden om Maranata. Den här gången i en debattartikel som påstår att Maranatarörelsen agar barn.

Maranata agar inga barn. Däremot är församlingen relativt ensam om att lyfta upp agalagens egentliga syfte, nämligen att försvaga familjen och skapa splittring. Agalagen är uppbyggd på ett sätt som uppmanar till angiveri på ett sådant sätt att myndigheterna når ända in i hemmens mest privata sfär.

Agalagen har ingen straffsats men är en angiverilag. Ingen kan dömas utifrån agalagen eftersom den saknar straffsats. Redan innan agalagen stiftades fanns det redan en lag om misshandel och det är utifrån den medborgaren döms.

Samhället blir alltmer totalitärt. Inom regeringen planeras skollagar som ska tvinga föräldrarna att skicka sina barn till de samhälleliga institutionerna redan från tre års ålder. Föräldrarätten ställs mot barnens rätt på ett sätt som försvagar familjen och favoriserar samhällets intressen. Friskolor och andra alternativa undervisningsformer får det allt svårare att arbeta fritt.

Bibeln ord är sunda och tydliga i sina uppmaningar om att undervisa och fostra barnen med en rätt grund. Utifrån dess principer är det som även det svenska samhället en gång kommit på fötter. Nu slås den grunden bort och vad blir kvar?

Kommentarer