Inga underjordiska församlingar

Kina är ett av de länder där den bibliska modellen av husförsamlingar växt oerhört starkt under senare år. Detta trots, eller på grund av, en grym förföljelse från myndigheternas sida. Det sägs att ingen väckelse i modern tid kan jämföras med den som pågår i Kina. Det finns ingen världsevangelist som kan ta åt sig äran kring det som sker och det finns heller ingen statistik att presentera. Människor kommer till tro på under samma förhållanden som under Bibelns tid. Budskapet går från mun till mun, befriat från sensation, artisteri, ordinerat prästerskap, helgade byggnader etc.

I Kina finns delar av protestantisk och katolsk verksamhet som är godkänd av myndigheterna. Med dem väljer Billy Grahams son Franklin, enligt Dagen, att samarbeta med under OS. Franklin kommer inte att stödja vad han kallar för olaglig aktivitet, och menar då de underjordiska, de lidande, de som trotsar myndigheternas påbud och fortsätter att samlas hemma i husen till hemliga möten, de som tagit sin tro på allvar.

Ovanstående uttalande är snarlikt det där Sten-Gunnar Hedin och Anders Arborelius gör spe av Guds församling och framställer den som något ont, i motsats till den av staten och världen erkända kyrkan:
"Pingsten har från den dagen varit skillnaden mellan en församling som förtvinar till sekt och en kyrka som famnar världen."

Jesus deklarerade att hans rike inte är av den här världen och på samma sätt har han tagit sitt folk ut ur världen för att tillhöra hans rike. Han understryker nödvändigheten av detta avståndstagande från världen då han proklamerar att denna världens furste kommer att rycka fram, men att hos honom finns intet som hör honom till.

Församlingen är en gäst och främling här i tiden. Hon har sitt sanna medborgarskap i det rike som kommer ned ovanifrån. Hon lever i hoppet om Jesu snara tillkommelse och proklamerar detta världsfrånvända budskap i både ord och gärning. Jesus kommer! Det är mänsklighetens enda hopp.
"Låtom oss alltså gå ut till honom "utanför lägret" och bära hans smälek."

Kommentarer

Anonym sa…
Tack för denna post, jag håller helt med dig!
/Jonas Lundström
http://blog.bahnhof.se/wb938188