Hemundervisa dina barn!

Fantastiskt att i svensk media läsa något positivt om hemundervisning. Vanligtvis brukar man smutskasta och anklaga hemundervisande föräldrar för att isolera sina barn och utsätta dem för sekterism och aga.
Själv har jag och min fru hemundevisat våra sju barn under en period av nitton år. Det har varit tufft många gånger men berikande för hela familjen och verkligen värt priset. Hemundervisningen är en mycket effektiv och bra skolform som fler väldigt gärna skulle vilja använda sig utav. Men tyvärr är det så i dagens samhälle att vi fostrats till att överlämna våra egna barns fostran och utbildning till samhällets institutioner. Prata om brist på mångfald! Det är rentutav diktatoriskt att på det sättet omyndigförklara föräldrar som vill använda sig av den valfrihet som finns att själva undervisa. Eller som en socialdemokratisk politiker uttryckte sig i en fråga om barnomsorg: "Valfrihet är att inte välja"

Kommentarer