Bön?

Den interreligiösa dialogen framskrider. I lördags möttes representanter från fyra olika religioner till gemensam bön i Malmö. Kärleken var parollen man samlades under. Dock inte kärleken till sanningen.

Två av de mest framgångsrika ivrarna för interreligiös gemenskap är den katolske biskopen Michael Fitzergald och dr. John Borelli, konsult vid den påvliga 'heliga stolens' koncilium för interreligiös dialog. De säger bl.a. så här:
”Om ett enhetligt uttryck söks för interreligiös bön, kan det vara bättre att använda symboler som t.ex. ljus och lyktor, som ofta säger mer än ord. Man bör heller inte glömma den förenande kraften av tystnad.” (Källa: Alethia)

Apostlagärningarna säger: "Han (Jesus) är 'den stenen som av byggningsmännen' - av eder själva - 'aktades för intet, men som har blivit en hörnsten'. Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta."

Kommentarer