25 juni 2016

Ljusglimt i Orlandotragedin - befriad från homosexuell livsstil

Ángel överlevde sex kulor och fick sitt liv förvandlat.
Han överlevde sex kulor som träffade honom under massakern i Orlando. Idag vittnar Ángel om hur Gud räddade hans liv.
Ángel Colón är en av de överlevande efter massakern på diskoteket Pulse. Hans pappa berättar för tv-kanalen Univisión i Puerto Rico hur Ángel såg Guds barmhärtighet som gav honom en ny chans att leva. Ángel har tidigare varit kristen och återvände nu till Gud.
- Herre, låt mig inte dö i det liv jag nu lever som en syndare, bad han under tiden som massakern pågick. Gud hörde hans bön och gjorde ett under i hans liv.
Ángels pappa berättar för tv-kanalen hur många kristna alltid har bett för hans son och hur dessa förböner nu räddade livet på honom. Som ett resultat blev han också fri från sin homosexuella livsstil:
- Jag kommer aldrig mer att återvända till det homosexuella livet. Jag kommer att leva ett nytt liv och återvända till den kristna församlingen.
Ángel är fortfarande inlagd på det sjukhus i Orlando, Regional Medical Center, där massakerns flesta överlevande offer finns.
- Gud gjorde ett under och det kan ingen förneka, säger hans far.
- Han överlevde för att vittna om vad Gud gjorde efter att han träffats av sex skott.

Källa: Impacto

Läs mer...

10 juni 2016


Läs mer...

07 juni 2016

23 maj 2016

I världen men inte av världen

 - Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen, skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen (Jesus).


Jesu undervisning om församlingens hållning i och gentemot världen är radikal. Vår uppgift är inte att reformera världen, men att överbevisa om synd, rättfärdighet och dom.

Oscar Haglund publicerade i Biblisk tidskrift (1927) en text under rubriken "Den troende och politiken" som står sig och idag behöver påminnas om. Det gäller att ha rågångarna klara över församlingens väg i tiden.
"En självklar sak är att vi under inga förhållanden skola tillsammans med oomvända människor och rena gudsfiender och gudsförnekare arbeta på att få världen bättre. Och Guds församling har blott en mission, och den har Jesus själv angivit i Luk 24:47,48; Matt 28:18-20; Mark 16:9 f och Apg 1:8. Församlingen verkar effektivast på lösningen av de sociala problemen icke genom att arbeta på reformer utan genom att predika evangelium i den Helige Andes kraft. När Kristus vandrade på jorden, voro alla de sociala problemen - slaveriet, alkoholismen, prostitutionen, rikedomens ojämna fördelning, de mäktigas förtryck av de svaga - fruktansvärdare än någonsin. För att råda bot därpå gav Han världen blott ett budskap: evangeliet, ett medel: pånyttfödelse, och en kraft: den Helige Ande i församlingen. Den bästa väg, på vilken pastorn kan bli till hjälp i den sociala nöden på den plats, där Gud har ställt honom, är att ödmjuka sig inför Gud, övergiva synden, döpas i och uppfyllas av Anden och att predika ett rent evangelium i hjärtlig kärlek."

Läs mer...

27 april 2016

Förödande skyfall

Häromdagen drabbades vi av häftiga skyfall här i Santo Domingo. Flera vägar översvämmades och många hus drabbades av vattenfloder som inte gick att hejda. Regnet tog dock slut och vattnet sjönk undan utan att några allvarliga följder rapporterats.
Idag läser jag i en svensk tidning, Östra Småland, som rapporterar att fyra barn och två vuxna dog under skyfallet då huset de bodde i kollapsade av en störtflod. De bodde i grannlandet Haitis huvudstad Port au Prince.
Tusentals hus skadades också när vattenmassorna blandat med sopor forsade fram.

Läs mer...

21 april 2016

Genuin väckelsesång: Jesus kallar dig kom

Läs mer...

20 april 2016

Församlingen - ett hem!

Den bibliska församlingen är ett hem. Det är stor skillnad på en förening eller en institution, och ett hem. De kan aldrig ersätta varandra. Oavbrutet hör vi ropen från de hemlösa som vill ha ett hem...

Läs mer...

17 april 2016

De blev alla kringspridda

Sista tiden kommer att vara som den första. Nya testamentets beskrivning av den urkristna församlingens liv och konsekvenser är idag mycket aktuell. På punkt efter punkt ser vi i dagens samhälle hur polariseringen mot kristendomen - mellan världen och Guds rike - tilltar. Samtidigt vet vi att utan Kristus så finns det inget hopp för någon människa på denna jorden.
Den kyrkliga traditionen har under historiens lopp fört den kristna församlingen långt bort från ett urkristet församlingsliv. Gudstjänsten som vi är vana att se den, var helt okänd för de första kristna. Då fanns inga helgade kyrkorum dit man gick för att lyssna till en predikan en eller ett par gånger i veckan. Däremot samlades man i vardagen i hemmen, eller utomhus på torgen där mycket folk rörde sig. De predikningar Nya testamentet presenterar för oss var inga skrivbordsprodukter. Snarare var det konkreta situationer man hamnade i som gav budskapet. Den helige Ande ledde och inspirerade:
Petrus predikan på Jerusalems gator under den första pingsten.
Petrus predikan inför domstolen.
Stefanus försvarar evangelium inför den religiösa eliten.
Paulus talar om ”den okände Guden” vid Atens aeropag.
Paulus försvarstal inför konung och överhet.

Då församlingen samlades var det omkring en naturlig mötesplats, där man på olika sätt gjort sig beroende av varandra; andligt, ekonomiskt och socialt. Klasskillnader som vanligtvis delade upp de olika sociala skikten, förekom inte i församlingen. Man delade med sig av det man hade utifrån vad var och en behövde. I gemenskapen fanns en genuin befrielse från egoism och materialism, men också från religiositet. Hemma i husen delade man brödet och lovade Gud. Paulus beskriver Gudstjänsten:

- när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse (1 Kor 14:26).
På samma sätt som vi ser hur förföljelsen mot kristna i våra dagar tilltar, var det under de första kristnas tid. Idag kan vi följa hur kristna på grund av sin tro på Jesus drivs bort från sina hem och länder och hamnar i flyktingläger. De som inte lyckas ta sig iväg blir svårt diskriminerade och påläggs att betala höga straffavgifter eller också avrättas de. Missionsorganisationen Open doors listade i dagarna fler än 50 länder där kristna lever under dödshot.
Även i västliga demokratier pågår en systematisk förföljelse mot dem som vill leva efter Guds ord. Har man fel värderingar gällande samliv, aborter och barnuppfostran är risken stor att råka ut för en kränkande särbehandling. Samhället förbjuder exempelvis föräldrar att själva fostra sina barn och ska tvinga in dem i det allmänna skolväsendet, trots att det finns andra både likvärdiga och bättre alternativ. Andra har förlorat sina arbeten för att de vägrar utföra aborter. En domare har blivit avsatt på grund av att han försvarat det bibliska äktenskapet mellan man och kvinna. Ett äldre par har tvingats att stänga sitt pensionat de drivit under många år eftersom de anses diskriminera homosexuella då de marknadsfört sig med en kristen profil.

Listan kan göras lång på hur land efter land genom modern och humanistisk lagstiftning kriminaliserar bibeltroende. På allvar debatteras i svensk media om det inte nu är dags att förbjuda barn att delta i religiösa aktiviteter; ”Revidera lagen om religionsfrihet - för barnens skull”, skrev en debattör på DN (26/2-16).
I USA protesterar Disney och andra stora namn inom filmindustrin mot att delstaten Georgia vill införa ett undantag för att skydda bibeltroende vigselförrättare från att bli åtalade om de vägrar viga enkönade par. Om lagen genomförs hotar filmindustrin med att lämna Georgia och istället satsa sina miljarder på någon plats där ”lagen inte diskriminerar”.
Bibeln beskriver vår tid som kärlekslös och laglös, där rätten förvanskas och ondskan upphöjs. En författare, Michael Brown, förutsade utvecklingen så här:
1) Homosexuella aktivister kommer ut ur garderoben.
2) De kommer att kräva sina ”rättigheter”.
3) De kräver att alla erkänner dessa ”rättigheter”.
4) De vill ta bort rättigheterna för dem som motsätter sig.
5) De vill placera dem som motsätter sig deras ”rättigheter” i garderoben.

Stötestenen för samhällsbygget är Jesus och hans ord. Samtidigt är Jesus församlingsgemenskapens (koinonia) grundsten. I Apostlagärningarna berättas om hur en svår förföljelse utbröt och ”de blev alla kringspridda”. Dock bar man med sig koinonia. Det som är fött av Gud övervinner världen.

Läs mer...

14 april 2016

Barnmöte

Idag var vi i ett av Santo Domingos slumområden där Veronica och Ilennia varje vecka samlar ett sextiotal barn. Barnmötena som fylls med sång, undervisning och aktiviteter är guld värda och man märker att de är mycket uppskattade. För många av barnen så är uppväxten mycket tuff. Omgivningen präglas av våld och drogproblem och barnmötena blir ett välkommet avbrott i tillvaron.

Veronica och Ilennia gör en enorm insats som kan få avgörande betydelse för barnen då de växer upp. Ilennia är uppväxt i området och hade själv förmånen att få komma på barnmöten då hon var liten. Nu är hon med och hjälper nästa generation att få lära känna Jesus och det liv han kan ge.

- Det är viktigt att vi fortsätter varje vecka så att barnen inte fångas upp av andra farliga intressen. De måste få höra mer om Jesus, säger Ilennia då vi pratar om barnmötena.

Fortsätt att be för barnen i området. Jesus ser dem och vill vara deras bäste vän.

Läs mer...

11 mars 2016

Sean och Nicholas i Haiti

I början av mars besökte Sean och Nicholas Mont-Leon. Se deras video som fångar miljön och speglar missionens arbete i Haiti.


Läs mer...

08 mars 2016

http://maranata.se/

Läs mer...

02 mars 2016

Församlingen - ett hem

Klicka här för att lyssna till undervisning om församlingen som en vardagsgemenskap: Församlingen - ett hem 
"När Jesus säger: Kom till mig ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er ro, då måste församlingen kunna säga samma sak."

Läs mer...

21 februari 2016

Enhet - i påvens namn (Radio Maranata)


Klicka här och lyssna till Radio Maranata (30 min) med anledning av påvens och patriarkens gemensamma deklaration som undertecknades på Kuba:

"Påven går ännu längre än så. Han uppmanar till enhet mellan alla religioner. Under devisen jag tror på kärleken har Vatikanen publicerat en video där flera olika religioner ställs sida vid sida.- Alla har sin väg till Gud, är påvens budskap i en vädjan om fred och samförstånd.  


Det är sant att Jesus bad om enhet. Enligt Bibeln uttryckte han sig så här:
– Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig (Joh 17:21). Det är den enheten vi värnar om - inte enhet med andra religioner. Huvudpersonen i sann, andlig enhet är och kommer för evigt att vara Jesus - ingen annan!"

Läs mer...

17 februari 2016

Bojkottad av kommunen - för vår tros skull - uppdaterad

Under flera decennier har Maranataförsamlingens hotell Pilgrimshem i Bromma samarbetat med Sundbybergs stad och tagit emot många av kommunens hjälpsökande. Hotellet tar emot personer med missbruks- och beroendeproblem, psykisk ohälsa och familjeproblem. För några dagar sedan fick vi genom en lokaltidning Vi i Sundbyberg veta att kommunen inte längre kommer att anlita hotellet. Det må vara hänt;
konkurrensen är stor och det finns fler platser som ordnar härbärgen åt hemlösa, men orsaken i det här fallet var att hotellets personal tillhör Maranataförsamlingen i Stockholm, och att risken är stor att gästerna "påtvingas religiösa åsikter". Det hela andas myndighetsmissbruk där ett företag bestraffas av en kommun för att dess personal tillhör Maranata. Idag (18/2) publicerade tidningen Dagen delar av hotellets brev i en välskriven artikel.

Pilgrimshem hotell i Bromma
Vi svarade (17/2) genom att publicera ett öppet brev ställt till Sundbybergs stad, vilket du kan läsa här nedan eller genom att klicka på bilden:

Öppet brev till Sundbybergs stad

Under mer än 40 år har Pilgrimshem hotell gett hemlösa i Stockholm husrum i samarbete med skilda sociala myndigheter. Som hemlösa och utsatta mår många av gästerna dåligt av att ha hamnat i ett utanförskap. Ofta handlar det om missbruks- och beroendeproblem, psykisk ohälsa och familjeproblem, som hotellpersonalen får ta hand om genom att stötta och hjälpa gästerna. I mötet med många av dessa människor är det en stor tillgång att själv äga en gudstro. 

Allt sedan 80-talet har Sundbybergs stad hyrt rum på Pilgrimshem för behövande människor i kommunen. Nu har man dock via media låtit meddela att man inte längre vill anlita hotellet. Tvärtemot tidigare erfarenheter presenterar tidningen Vi i Sundbyberg ett uppkommet missnöje och att kommunen därför inte längre vill placera några boende på hotellet. Orsaken sägs vara att eftersom hotellet drivs av en kristen församling så är risken stor att gästerna ”påtvingas religiösa åsikter”. Om anklagelsen stämmer vore det fruktansvärt. 

Ansvarig politiker, Josefin Malmqvist (M), förfäras över hotellets koppling till Maranataförsamlingen i Stockholm, en församling som sedan 60-talet i tal och skrift utifrån ett bibelförankrat perspektiv aktiverat sig och fört debatter om t ex för eller emot aborter, skapandet av en aga-lag 1979, den homosexuella rörelsens framfart i skolor och samhälle etc. I Sverige råder religionsfrihet och en kristen församling har rätt att framföra åsikter i frågor som har med samhällets utveckling att göra utan att företag knutna till församlingen för den skull ska utsättas för samhälleliga repressalier. Att kommunen på grund av personalens församlingstillhörighet, offentligt går ut och avslutar ett mångårigt klanderfritt samarbete med Pilgrimshem hotell, är anmärkningsvärt. 

Vi vill tacka för många års gott samarbete men beklagar att kommunen fattat sitt beslut på så uppenbart felaktiga grunder. Samtidigt vill vi understryka att Pilgrimshem alltid står till förfogande. Kommunens socialsekreterare, vilka är de tjänstemän hotellpersonalen har kontakt med angående gästerna, har under alla dessa år inte vid ett enda tillfälle uttryckt något klagomål. Tvärtom så har de gång på gång uttryckt tacksamhet över att hotellet sträckt sig så långt med att ta emot svårplacerade personer. 

Vi uppmanar Sundbybergs kommun att se på Pilgrimshem hotell och dess personal som en tillgång för att hjälpa samhällets mest utsatta medborgare, något som för oss som kristna är en självklarhet. 

Pilgrimshem hotell 
Hans Lindelöw 
Anita Eriksen 
Emanuel Johansson 
Berno Vidén

Läs mer...