Inlägg

Frimodighet inför Gud och människor

Makthavarna spänner musklerna men Gud råder

Med handen på Bibeln (Youtube)

Jesu tillkommelse

¿Un lobo y un cordero pueden caminar juntos?

Att rätt tyda tidens tecken

Det nya normala?

Örnvingar

Var stilla - Gud är inte i stormen

Guds eviga rike

Ädelstenar, Frälsarkransen och Rosenkransen

Hur kan budskapet om Jesu tillkommelse bli en stridsfråga?