25 augusti 2016

Inskrivning i Mont-Leon, Haiti för läsåret 2016/17

www.haiti.do
Inskrivningarna för läsåret 2016/17 är igång och fler än 600 elever från mycket fattiga haitiska familjer beräknas få hjälp till fri skolgång. Det är nu sjätte läsåret i följd som vi ges möjlighet att bekosta samtliga elevers skolgång. Tack för din medverkan!

Läs mer...

09 juli 2016

www.midnattsropet.se

http://www.midnattsropet.se/2016/07/midnattsropet-nr-3-2016.html

Läs mer...

07 juli 2016

EU ur ett profetiskt perspektiv

Midnattsropet nr 3 2016
Publicerar här ledaren ur senaste numret av Midnattsropet.
Nu måste vi öka sysselsättningen och gå in i EU. Vi måste ordna och fixa så att fler människor får arbete. Men det stora problemet är egentligen fördelningen av jordens resurser, det säger Bibeln.
Med de orden inledde Arne Imsen en ledare publicerad i Midnattsropet året innan Sverige gick med i EU (1994). Idag har utvecklingen gått mycket längre och vi ser ett EU, som inte bara tagit form, men som också är på väg att falla samman exakt på det sätt som profeten Daniel beskriver när han får se hur den mäktiga bildstod som representerar världsrikena pulveriseras och till slut försvinner. Dess yttre glans och makt var bara en förrädisk yta och kunde omöjligt bestå. EU är ett resultat av detta antikristliga rike och kommer att när tiden är inne rasa samman i sodomitisk korruption och ondska. Det räckte med att Storbritannien röstade om att lämna EU för att världsekonomin skulle hamna i kris. Brexit förmodas ge ekonomiskt förödande dominoeffekter framöver.

Det finns en säker källa när det gäller EU:s framtid, vars förutsägelser alltid slår rätt, och det är Guds ord – Bibeln. Bland annat skriver Johannes följande: ”Jordens kungar, som har horat med henne och levt i lyx, ska gråta och sörja över henne när de ser röken från den eld där hon brinner. Skrämda av hennes plåga står de på avstånd och säger: Ve, ve, du stora stad! Babylon, du mäktiga stad! På en enda timme kom domen över dig” (Upp 18:9-10).

Vi publicerar här Arne Imsens ledare från ödesåret 1994, det år då Sveriges befolkning folkomröstade om medlemsskap i EU:

Läs mer...

25 juni 2016

Ljusglimt i Orlandotragedin - befriad från homosexuell livsstil

Ángel överlevde sex kulor och fick sitt liv förvandlat.
Han överlevde sex kulor som träffade honom under massakern i Orlando. Idag vittnar Ángel om hur Gud räddade hans liv.
Ángel Colón är en av de överlevande efter massakern på diskoteket Pulse. Hans pappa berättar för tv-kanalen Univisión i Puerto Rico hur Ángel såg Guds barmhärtighet som gav honom en ny chans att leva. Ángel har tidigare varit kristen och återvände nu till Gud.
- Herre, låt mig inte dö i det liv jag nu lever som en syndare, bad han under tiden som massakern pågick. Gud hörde hans bön och gjorde ett under i hans liv.
Ángels pappa berättar för tv-kanalen hur många kristna alltid har bett för hans son och hur dessa förböner nu räddade livet på honom. Som ett resultat blev han också fri från sin homosexuella livsstil:
- Jag kommer aldrig mer att återvända till det homosexuella livet. Jag kommer att leva ett nytt liv och återvända till den kristna församlingen.
Ángel är fortfarande inlagd på det sjukhus i Orlando, Regional Medical Center, där massakerns flesta överlevande offer finns.
- Gud gjorde ett under och det kan ingen förneka, säger hans far.
- Han överlevde för att vittna om vad Gud gjorde efter att han träffats av sex skott.

Källa: Impacto
Skriver om händelsen: Apg29

Läs mer...

10 juni 2016


Läs mer...

07 juni 2016

23 maj 2016

I världen men inte av världen

 - Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen, skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen (Jesus).


Jesu undervisning om församlingens hållning i och gentemot världen är radikal. Vår uppgift är inte att reformera världen, men att överbevisa om synd, rättfärdighet och dom.

Oscar Haglund publicerade i Biblisk tidskrift (1927) en text under rubriken "Den troende och politiken" som står sig och idag behöver påminnas om. Det gäller att ha rågångarna klara över församlingens väg i tiden.
"En självklar sak är att vi under inga förhållanden skola tillsammans med oomvända människor och rena gudsfiender och gudsförnekare arbeta på att få världen bättre. Och Guds församling har blott en mission, och den har Jesus själv angivit i Luk 24:47,48; Matt 28:18-20; Mark 16:9 f och Apg 1:8. Församlingen verkar effektivast på lösningen av de sociala problemen icke genom att arbeta på reformer utan genom att predika evangelium i den Helige Andes kraft. När Kristus vandrade på jorden, voro alla de sociala problemen - slaveriet, alkoholismen, prostitutionen, rikedomens ojämna fördelning, de mäktigas förtryck av de svaga - fruktansvärdare än någonsin. För att råda bot därpå gav Han världen blott ett budskap: evangeliet, ett medel: pånyttfödelse, och en kraft: den Helige Ande i församlingen. Den bästa väg, på vilken pastorn kan bli till hjälp i den sociala nöden på den plats, där Gud har ställt honom, är att ödmjuka sig inför Gud, övergiva synden, döpas i och uppfyllas av Anden och att predika ett rent evangelium i hjärtlig kärlek."

Läs mer...

27 april 2016

Förödande skyfall

Häromdagen drabbades vi av häftiga skyfall här i Santo Domingo. Flera vägar översvämmades och många hus drabbades av vattenfloder som inte gick att hejda. Regnet tog dock slut och vattnet sjönk undan utan att några allvarliga följder rapporterats.
Idag läser jag i en svensk tidning, Östra Småland, som rapporterar att fyra barn och två vuxna dog under skyfallet då huset de bodde i kollapsade av en störtflod. De bodde i grannlandet Haitis huvudstad Port au Prince.
Tusentals hus skadades också när vattenmassorna blandat med sopor forsade fram.

Läs mer...

21 april 2016

Genuin väckelsesång: Jesus kallar dig kom

Läs mer...

20 april 2016

Församlingen - ett hem!

Den bibliska församlingen är ett hem. Det är stor skillnad på en förening eller en institution, och ett hem. De kan aldrig ersätta varandra. Oavbrutet hör vi ropen från de hemlösa som vill ha ett hem...

Läs mer...

17 april 2016

De blev alla kringspridda

Sista tiden kommer att vara som den första. Nya testamentets beskrivning av den urkristna församlingens liv och konsekvenser är idag mycket aktuell. På punkt efter punkt ser vi i dagens samhälle hur polariseringen mot kristendomen - mellan världen och Guds rike - tilltar. Samtidigt vet vi att utan Kristus så finns det inget hopp för någon människa på denna jorden.
Den kyrkliga traditionen har under historiens lopp fört den kristna församlingen långt bort från ett urkristet församlingsliv. Gudstjänsten som vi är vana att se den, var helt okänd för de första kristna. Då fanns inga helgade kyrkorum dit man gick för att lyssna till en predikan en eller ett par gånger i veckan. Däremot samlades man i vardagen i hemmen, eller utomhus på torgen där mycket folk rörde sig. De predikningar Nya testamentet presenterar för oss var inga skrivbordsprodukter. Snarare var det konkreta situationer man hamnade i som gav budskapet. Den helige Ande ledde och inspirerade:
Petrus predikan på Jerusalems gator under den första pingsten.
Petrus predikan inför domstolen.
Stefanus försvarar evangelium inför den religiösa eliten.
Paulus talar om ”den okände Guden” vid Atens aeropag.
Paulus försvarstal inför konung och överhet.

Då församlingen samlades var det omkring en naturlig mötesplats, där man på olika sätt gjort sig beroende av varandra; andligt, ekonomiskt och socialt. Klasskillnader som vanligtvis delade upp de olika sociala skikten, förekom inte i församlingen. Man delade med sig av det man hade utifrån vad var och en behövde. I gemenskapen fanns en genuin befrielse från egoism och materialism, men också från religiositet. Hemma i husen delade man brödet och lovade Gud. Paulus beskriver Gudstjänsten:

- när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse (1 Kor 14:26).
På samma sätt som vi ser hur förföljelsen mot kristna i våra dagar tilltar, var det under de första kristnas tid. Idag kan vi följa hur kristna på grund av sin tro på Jesus drivs bort från sina hem och länder och hamnar i flyktingläger. De som inte lyckas ta sig iväg blir svårt diskriminerade och påläggs att betala höga straffavgifter eller också avrättas de. Missionsorganisationen Open doors listade i dagarna fler än 50 länder där kristna lever under dödshot.
Även i västliga demokratier pågår en systematisk förföljelse mot dem som vill leva efter Guds ord. Har man fel värderingar gällande samliv, aborter och barnuppfostran är risken stor att råka ut för en kränkande särbehandling. Samhället förbjuder exempelvis föräldrar att själva fostra sina barn och ska tvinga in dem i det allmänna skolväsendet, trots att det finns andra både likvärdiga och bättre alternativ. Andra har förlorat sina arbeten för att de vägrar utföra aborter. En domare har blivit avsatt på grund av att han försvarat det bibliska äktenskapet mellan man och kvinna. Ett äldre par har tvingats att stänga sitt pensionat de drivit under många år eftersom de anses diskriminera homosexuella då de marknadsfört sig med en kristen profil.

Listan kan göras lång på hur land efter land genom modern och humanistisk lagstiftning kriminaliserar bibeltroende. På allvar debatteras i svensk media om det inte nu är dags att förbjuda barn att delta i religiösa aktiviteter; ”Revidera lagen om religionsfrihet - för barnens skull”, skrev en debattör på DN (26/2-16).
I USA protesterar Disney och andra stora namn inom filmindustrin mot att delstaten Georgia vill införa ett undantag för att skydda bibeltroende vigselförrättare från att bli åtalade om de vägrar viga enkönade par. Om lagen genomförs hotar filmindustrin med att lämna Georgia och istället satsa sina miljarder på någon plats där ”lagen inte diskriminerar”.
Bibeln beskriver vår tid som kärlekslös och laglös, där rätten förvanskas och ondskan upphöjs. En författare, Michael Brown, förutsade utvecklingen så här:
1) Homosexuella aktivister kommer ut ur garderoben.
2) De kommer att kräva sina ”rättigheter”.
3) De kräver att alla erkänner dessa ”rättigheter”.
4) De vill ta bort rättigheterna för dem som motsätter sig.
5) De vill placera dem som motsätter sig deras ”rättigheter” i garderoben.

Stötestenen för samhällsbygget är Jesus och hans ord. Samtidigt är Jesus församlingsgemenskapens (koinonia) grundsten. I Apostlagärningarna berättas om hur en svår förföljelse utbröt och ”de blev alla kringspridda”. Dock bar man med sig koinonia. Det som är fött av Gud övervinner världen.

Läs mer...

14 april 2016

Barnmöte

Idag var vi i ett av Santo Domingos slumområden där Veronica och Ilennia varje vecka samlar ett sextiotal barn. Barnmötena som fylls med sång, undervisning och aktiviteter är guld värda och man märker att de är mycket uppskattade. För många av barnen så är uppväxten mycket tuff. Omgivningen präglas av våld och drogproblem och barnmötena blir ett välkommet avbrott i tillvaron.

Veronica och Ilennia gör en enorm insats som kan få avgörande betydelse för barnen då de växer upp. Ilennia är uppväxt i området och hade själv förmånen att få komma på barnmöten då hon var liten. Nu är hon med och hjälper nästa generation att få lära känna Jesus och det liv han kan ge.

- Det är viktigt att vi fortsätter varje vecka så att barnen inte fångas upp av andra farliga intressen. De måste få höra mer om Jesus, säger Ilennia då vi pratar om barnmötena.

Fortsätt att be för barnen i området. Jesus ser dem och vill vara deras bäste vän.

Läs mer...

11 mars 2016

Sean och Nicholas i Haiti

I början av mars besökte Sean och Nicholas Mont-Leon. Se deras video som fångar miljön och speglar missionens arbete i Haiti.


Läs mer...