13 november 2016

Sveriges hotade välfärd

För över ett år sedan förändrades svensk politik från öppna hjärtan till stängda gränser. I dagarna förlängdes gränskontrollerna med id-tvång och situationen för flyktingen blir alltmer katastrofal.

Läs mer...

24 oktober 2016

Är reformationen över?

Lutherska världsförbundet inbjuder påven Franciskus till Sverige. För värdskapet står Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd, där följande frikyrkor ingår:
Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Vineyard Norden.

Läs mer...

15 oktober 2016

Församlingen - ett idealsamhälle

"Alla kategoriklyftor i församlingen måste bort, mellan svart och vit, hög och låg, yngre och äldre. I annat fall förnekar vi Kristi försoningsverk. Men är vi ett i Kristus, måste väl också detta slå igenom i alla relationer? Har vi allt annat gemensamt, måste inte då även plånboken inkluderas?"

Läs mer...

04 oktober 2016

MARANATA – Kom, Herre Jesus!

Hela världen är i den ondes våld, men församlingen hör Gud till och står över världen. Vi är främlingar och gäster här i tiden, men tänk vilket uppdrag vi har! Himmelens Gud har själv satt oss här att vara hans röst i tiden, att befria människor från ondskans våld.

Läs mer...

Åsiktsförföljelse

Tema för årets Boksmässa i Göteborg var Yttrandefrihet, något som sattes på prov då en inbokad utställare efter påtryckningar först nekades delta, för att efter juridisk prövning återigen välkomnas.

Läs mer...

25 augusti 2016

Inskrivning i Mont-Leon, Haiti för läsåret 2016/17

www.haiti.do
Inskrivningarna för läsåret 2016/17 är igång och fler än 600 elever från mycket fattiga haitiska familjer beräknas få hjälp till fri skolgång. Det är nu sjätte läsåret i följd som vi ges möjlighet att bekosta samtliga elevers skolgång. Tack för din medverkan!

Läs mer...

09 juli 2016

www.midnattsropet.se

http://www.midnattsropet.se/2016/07/midnattsropet-nr-3-2016.html

Läs mer...

07 juli 2016

EU ur ett profetiskt perspektiv

Midnattsropet nr 3 2016
Publicerar här ledaren ur senaste numret av Midnattsropet.
Nu måste vi öka sysselsättningen och gå in i EU. Vi måste ordna och fixa så att fler människor får arbete. Men det stora problemet är egentligen fördelningen av jordens resurser, det säger Bibeln.
Med de orden inledde Arne Imsen en ledare publicerad i Midnattsropet året innan Sverige gick med i EU (1994). Idag har utvecklingen gått mycket längre och vi ser ett EU, som inte bara tagit form, men som också är på väg att falla samman exakt på det sätt som profeten Daniel beskriver när han får se hur den mäktiga bildstod som representerar världsrikena pulveriseras och till slut försvinner. Dess yttre glans och makt var bara en förrädisk yta och kunde omöjligt bestå. EU är ett resultat av detta antikristliga rike och kommer att när tiden är inne rasa samman i sodomitisk korruption och ondska. Det räckte med att Storbritannien röstade om att lämna EU för att världsekonomin skulle hamna i kris. Brexit förmodas ge ekonomiskt förödande dominoeffekter framöver.

Det finns en säker källa när det gäller EU:s framtid, vars förutsägelser alltid slår rätt, och det är Guds ord – Bibeln. Bland annat skriver Johannes följande: ”Jordens kungar, som har horat med henne och levt i lyx, ska gråta och sörja över henne när de ser röken från den eld där hon brinner. Skrämda av hennes plåga står de på avstånd och säger: Ve, ve, du stora stad! Babylon, du mäktiga stad! På en enda timme kom domen över dig” (Upp 18:9-10).

Vi publicerar här Arne Imsens ledare från ödesåret 1994, det år då Sveriges befolkning folkomröstade om medlemsskap i EU:

Läs mer...

25 juni 2016

Ljusglimt i Orlandotragedin - befriad från homosexuell livsstil

Ángel överlevde sex kulor och fick sitt liv förvandlat.
Han överlevde sex kulor som träffade honom under massakern i Orlando. Idag vittnar Ángel om hur Gud räddade hans liv.
Ángel Colón är en av de överlevande efter massakern på diskoteket Pulse. Hans pappa berättar för tv-kanalen Univisión i Puerto Rico hur Ángel såg Guds barmhärtighet som gav honom en ny chans att leva. Ángel har tidigare varit kristen och återvände nu till Gud.
- Herre, låt mig inte dö i det liv jag nu lever som en syndare, bad han under tiden som massakern pågick. Gud hörde hans bön och gjorde ett under i hans liv.
Ángels pappa berättar för tv-kanalen hur många kristna alltid har bett för hans son och hur dessa förböner nu räddade livet på honom. Som ett resultat blev han också fri från sin homosexuella livsstil:
- Jag kommer aldrig mer att återvända till det homosexuella livet. Jag kommer att leva ett nytt liv och återvända till den kristna församlingen.
Ángel är fortfarande inlagd på det sjukhus i Orlando, Regional Medical Center, där massakerns flesta överlevande offer finns.
- Gud gjorde ett under och det kan ingen förneka, säger hans far.
- Han överlevde för att vittna om vad Gud gjorde efter att han träffats av sex skott.

Källa: Impacto
Skriver om händelsen: Apg29

Läs mer...

10 juni 2016


Läs mer...

07 juni 2016

23 maj 2016

I världen men inte av världen

 - Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen, skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen (Jesus).


Jesu undervisning om församlingens hållning i och gentemot världen är radikal. Vår uppgift är inte att reformera världen, men att överbevisa om synd, rättfärdighet och dom.

Oscar Haglund publicerade i Biblisk tidskrift (1927) en text under rubriken "Den troende och politiken" som står sig och idag behöver påminnas om. Det gäller att ha rågångarna klara över församlingens väg i tiden.
"En självklar sak är att vi under inga förhållanden skola tillsammans med oomvända människor och rena gudsfiender och gudsförnekare arbeta på att få världen bättre. Och Guds församling har blott en mission, och den har Jesus själv angivit i Luk 24:47,48; Matt 28:18-20; Mark 16:9 f och Apg 1:8. Församlingen verkar effektivast på lösningen av de sociala problemen icke genom att arbeta på reformer utan genom att predika evangelium i den Helige Andes kraft. När Kristus vandrade på jorden, voro alla de sociala problemen - slaveriet, alkoholismen, prostitutionen, rikedomens ojämna fördelning, de mäktigas förtryck av de svaga - fruktansvärdare än någonsin. För att råda bot därpå gav Han världen blott ett budskap: evangeliet, ett medel: pånyttfödelse, och en kraft: den Helige Ande i församlingen. Den bästa väg, på vilken pastorn kan bli till hjälp i den sociala nöden på den plats, där Gud har ställt honom, är att ödmjuka sig inför Gud, övergiva synden, döpas i och uppfyllas av Anden och att predika ett rent evangelium i hjärtlig kärlek."

Läs mer...